?Celem symulacji była analiza zachowania łańcucha operacyjnego pieca odlewniczego.

?Warunki pracy:
?- Obciążenia mechaniczne i wysokie temperatury
?- Pełzanie
?- Możliwe pojawienie się plastyczności
?
Materia:
?- Wysokowytrzymały spiek 

Odkształcenia w łańcuchu operacyjnym pieca odlewniczego.Temperatura  łańcucha operacyjnego pieca odlewniczego.