Creo Simulation – ANSYS w Creo Parametric

» Produkty » Creo Simulation – ANSYS w Creo Parametric

Dbając o stały rozwój swojego środowiska PTC postanowiło rozpocząć strategiczną współpracę z ANSYS w zakresie rozwoju i implementacji narzędzi do symulacji komputerowych wewnątrz systemu Creo Parametric.

Dodatki te umożliwiają konstruktorom przeprowadzać analizy wytrzymałościowe, modalne oraz termiczne wewnątrz systemu Creo. Bezpośrednia integracja z środowiskiem do projektowania sprawia, że pracujemy w znajomym środowisku i nie musimy uczyć się nowego interfejsu użytkownika. Rozwiązania te pozwalają odpowiedzieć na krytyczne pytania projektowe na wczesnym etapie procesu, oszczędzając czas i wysiłek podczas tworzenia prototypów.

Creo Simulation Live – sprawdzanie konstrukcji na bieżąco

Creo simulation ansys

Rozszerzenie Creo Simulation Live oparte jest na ANSYS Discovery, gdzie symulacja odbywa się w czasie rzeczywistym w trakcie projektowania. Oznacza to, że wyniki symulacji aktualizują się na bieżąco, gdy nastąpi edycja geometrii, zmiana materiału lub zmiana wartości obciążeń. Jest to możliwe, gdyż rozszerzenie wykorzystuje do obliczeń procesor karty graficznej GPU. Konstruktorzy mogą teraz na bieżąco analizować wpływ wprowadzanych zmian na projektowany model, bez konieczności czasochłonnego oczekiwania na wyniki. Wykorzystując Creo Simulation Live można przeprowadzać liniowe analizy statyczne, analizy termiczne w stanie ustalonym i w nieustalonym, analizy modalne oraz analizy przepływowych dla przepływu wewnętrznego i opływu interesującego nas obiektu.

Creo ANSYS Simulation – symulacja na poważnie

Dodatek Creo ANSYS Simulation pozwala przeprowadzać analizy Metodą Elementów Skończonych. Dodatek wykorzystuje w obliczeniach solver ANSYS Mechanical, co daje gwarancję wysokiej dokładności wyników. Rozszerzenie pozwala na przeprowadzenie następujących symulacji: liniowych analiz wytrzymałościowych, analiz termicznych w stanie ustalonym oraz analiz modalnych. Proces generowania siatki odbywa się automatycznie, jednakże można również ręcznie kontrolować siatkę poprzez określenie minimalnego i maksymalnego rozmiaru elementu. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania znanych opcji globalnych z pakietu ANSYS Meshing np. Curvature, Proximity, lub opcji lokalnych. Środowisko Creo ANSYS Simulation umożliwia również importowanie modelu obciążeń i utwierdzeń z Creo Simulation Live oraz eksportowanie geometrii do ANSYS Workbench.

creo simulation

Rys. 1. Wynik naprężeń redukowanych wg. hipotezy Hubera, Missesa

W dodatkach do symulacji w Creo możliwe jest zdefiniowanie wielu analiz w obrębie jednego modelu obliczeniowego i wyznaczenie ich wyników. Na uzyskanych wynikach można określać wartości badanych wielkości w określonym punkcie lub w postaci maksimum albo minimum na wskazanej geometrii i na całym modelu. Wyniki jakie możemy uzyskać to naprężenia, przemieszczenia oraz reakcje. Dostępna jest też opcja animowania otrzymanych wyników bezpośrednio na geometrii modelu.

Podsumowanie

creo simulation

Główną różnicą między pakietem Creo Simulation Live, a Creo Ansys Simulation to rodzaj solvera, oraz możliwość uszczegółowienia w Creo ANSYS Simulation symulacji o dodatkowe warunki brzegowe tj. frictionless, temperaturę, punkt masowy, element sprężyny oraz kontakty tj. no separation i jointy tj. fixed, hinged, translational, slot, cylindrical, universal, spherical, planar.

Rozszerzenia Creo do symulacji zostały zaprojektowane specjalnie dla inżynierów-konstruktorów na potrzeby analizowania działania prototypów 3D przed wdrożeniem ich do rzeczywistej produkcji. Rozwiązania ujednolicają środowisko modelowania i symulacji, pozwalając projektantom na szybką i dokładną analizę procesu rozwoju produktu w znanym dla siebie oprogramowaniu Creo Parametric.