Personalizacja ANSYS Workbench: ANSYS ACT

» Usługi » Personalizacja ANSYS Workbench: ANSYS ACT

Jedną z istotnych zalet środowiska ANSYS Workbench jest jego otwarty charakter. Za pomocą ANSYS ACT możemy dopisać w języku Python niemal dowolną funkcjonalność do środowiska ANSYS Workbench. To może być przycisk, schemat obciążeń, itp. W praktyce pozwala to zaoszczędzić ogromną ilość czasu poprzez zautomatyzowanie pewnych powtarzalnych czynności w procesie symulacji zarówno od strony pre, jak i postprocessingu.

 

Inną zaletą jest możliwość dopisania procedur dla analiz pod konkretną normę: budowlaną, zmęczeniową, kolejową itp.

Wśród dotychczas wykonywanych zleceń wykonywaliśmy między innymi:

 • narzędzia do automatyzacji procesu symulacji np. do automatycznego zakładania warunków brzegowych konkretnego typu,
 • indywidualne raporty z symulacji,
 • własne przyciski funkcyjne,
 • nowe typy analiz,
 • narzędzia do przygotowania modeli CAD,
 • postprocessing wyników pod kątem danej normy.

Większość wykonywanych personalizacji jest objęta umową o poufności, więc nie możemy pokazywać wykonywanych prac.

 

Poniżej znajdują się dwa przykłady wykonanych dodatków:

MESco Ship Tools i ACT Rule Loads for Ships

To dodatki stworzone z myślą o przemyśle stoczniowym. MESco Ship Tools funkcjonuje wewnątrz ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, co pozwala na pracę na natywnych plikach bez konieczności importu do formatów neutralnych.

Dodatek zawiera opcje do preprocessingu modeli CAD: upraszczanie, parametryzacja, automatycznej generacji geometrii.

Główne cechy modułu:

 • zautomatyzowane upraszczanie geometrii,
 • generowanie geometrii w oparciu o definicje modelu w MS Excel,
 • ANSYS ACT Rule Loads for Ships to rozszerzenie ACT do Mechanical’a,
 • na chwilę obecną rozszerzenie zawiera częściowo zaimplementowaną normę DNV-GL Rules Loads for Ships, Part 3 Hull, Chapter 4 Loads – umożliwia szybkie i łatwe uwzględnienie obciążeń falowych (ciśnienia i przyspieszenia).

Dodatek jest ciągle rozwijany w oparciu o trendy, projekty oraz sugestie klientów. Planowana jest implementacja całego rozdziału oraz przepisów innych towarzystw klasyfikacyjnych.

Oba dodatki pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasu we wstępnej fazie projektowania i przygotowania geometrii pod analizę. Wszyscy Klienci MESco z aktywną usługą wsparcia technicznego mają dostęp do dodatków za darmo.

Krótki filmik o ACT DNVGL Rule Loads for Ships:

ALUPROF ACT

Narzędzie stworzone dla jednego z największych w Europie producentów systemów okiennych i konstrukcji aluminiowych. Napisany dodatek miał umożliwić inżynierom Aluprof optymalizację oraz szybką weryfikację konstrukcji pod kątem wybranej normy.

Główne cechy modułu:

 • Automatyzacja operacji obliczania i nadawania równoważnych współczynników przewodzenia ciepła pustek powietrznych w profilach wg normy PN-EN ISO 10077-2:2017.
 • Zadawanie pustkom odrębnych wartości parametrów wejściowych (temperatury odniesienia i maksymalnej różnicy temperatury powierzchni w pustce) do obliczeń współczynników przewodzenia ciepła.
 • Wprowadzanie parametrów do w/w obliczeń dla pojedynczych pustek lub przez ich grupowanie za pomocą obiektu Named Selection. Liczba grup jest dowolna.
 • Każdemu ze wskazanych ciał odpowiada odrębny nowy obiekt w strukturze drzewa.
 • Zadawanie pustkom zdefiniowanych przez użytkownika współczynników przewodzenia ciepła bez konieczności definiowania nowego materiału w module Engineering Data.
 • Automatyczne lub manualne ustalenie orientacji przekroju obliczeniowego (poprzecznego) pustek. Orientacja przekroju odnosi się do całej grupy.
 • Możliwa jest implemetacja funkcji w języku Python realizujących obliczenia matematyczne, np. wg wytycznych określonych w normach.
 • Powyższa funkcjonalność pozwoliła Klientowi zdobyć rynkową przewagę w postaci lepiej zoptymalizowanych produktów przy równoczesnym przyspieszeniu procesu projektowego.

Więcej o ANSYS ACT znajdziesz w tym artykule.

Adres email:

info[at]mesco.com.pl
support[at]mesco.com.pl