ANSYS dla uczelni

» Produkty » ANSYS dla uczelni

ANSYS dla uczelni

Poniżej znajduje się opis produktów akademickich ANSYS. Więcej o informacji o licencjach ANSYS dla startupów, zespołów studenckich, programie partnerskim znajdziesz na stronie Strefa Akademicka.

Produkty akademickie ANSYS są podzielone na pakiety według dziedziny fizyki: mechanika, przepływy, itd; oraz zastosowania: dydaktyka, badania naukowe, badania przemysłowe. Licencje akademickie posiadają pełną funkcjonalność licencji komercyjnych.

Rodzaje licencji akademickich

Licencje akademickie ANSYS są podzielone w zależności od przeznaczenia na pakiety do dydaktyki, badań naukowych i badań przemysłowych. Każdy poziom licencji posiada różne pakiety modułów ANSYS do analiz w zakresie mechaniki, przepływów, elektromagnetyzmu, projektowania elektroniki itd.

ANSYS - Rodzaje licencji akademickich

Licencje akademickie w sensie prawnym są podzielone na 3 zasadnicze grupy:

Academic Student: pakiet przeznaczony do prac studenckich. Limit ilość węzłów/elementów skończonych: CFD: do 512tys, MES: 32tys. Instalacja bez serwera i pliku licencji.

Academic Teaching: pakiety przeznaczone do dydaktyki i prac studenckich. Nie można na nich wykonywać prac doktorskich, publikacji, badań statutowych. Od wersji 2021 R1 bez limitów ilość węzłów/elementów skończonych

Academic Research: nie może być wykorzystany do badań, finansowanych ze środków zewnętrznych. może być wykorzystywany do badań naukowych (w tym do celów doktoratu) finansowanych z środków akademickich przez: stypendia, granty lub bezpośrednio przez uczelnie. Może być wykorzystywany także do dydaktyki.
Bez limitów ilość węzłów/elementów skończonych

Academic Associate: licencja ta może być wykorzystywana do badań przemysłowych, w których wyniki obliczeń pracy nie może być optymalizacja istniejących konstrukcji/produktów. Stosowanie licencji Associate nie zwalnia użytkownika od obowiązku publikacji wyników prowadzonych badań. Jeśli więc współpraca jednostki badawczej z przedsiębiorcą wyklucza możliwość pełnej publikacji wyników – konieczne jest korzystanie z licencji komercyjnych.

Wszystkie wyniki wygenerowane za pośrednictwem licencji akademickich są własnością publiczną i nie mogą zostać utajnione. Efektem pracy na licencjach akademickich powinna być publikacja, ANSYS zastrzega sobie prawo wykorzystania wyników do celów marketingowych.

Zawartość pakietów uczelnianych

Pakiety są podzielone za względu na zagadnienia fizyczne jakie pozwalają symulować: CFD, MES, elektromagnetyzm, optyka itd. Jeżeli w spisie licencji nie znajduje się interesujący Państwa moduł – prosimy o kontakt.

ANSYS pakiety akademickie
ANSYS Campus Solution

Dla uczelni zainteresowanych posiadaniem lokalnego, dużego pakietu stałych licencji dostępnych dla wszystkich wydziałów, ANSYS przygotował licencje ANSYS Multiphysics Campus Solution. Jest to pakiet wszystkich dostępnych modułów ANSYS, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy i studenci uczelni do celów badawczych i dydaktycznych.

ANSYS Multiphysics Campus Solution występuje w pakietach zawierających licencje Research i Teaching: 10/100; 25/250; 50/500, itd. co oznacza 10/25/50 itd. licencji Research oraz 100/250/500 itd. licencji Teaching poniższych pakietów:

  • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD
  • ANSYS Academic Research EM
  • ANSYS Academic Research HF
  • ANSYS Academic Research PowerArtist
  • ANSYS Academic Research RedHawk

Ponadto zawierają one również dużą ilość dodatkowych licencji HPC.

Powyższe licencje są od siebie niezależne czyli użytkownicy mogą równolegle korzystać z powyższych licencji równolegle. Dzięki temu znacznie zwiększona jest ilość użytkowników, a co za tym idzie znacznie niższe koszty utrzymania.

Lista uczelni posiadających licencję ANSYS Campus Solution