konferencja Symulacja 2023
4-6 października 2023
SYMULACJA
Copernicus Toruń Hotel
konferencja Symulacja 2023
4-6 października 2023
SYMULACJA
Copernicus Toruń Hotel

SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA

SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW

ansys polska

SYMULACJA to cykliczne spotkania osób zainteresowanych symulacją komputerową oraz użytkowników oprogramowania ANSYS. To tutaj, w luźnej atmosferze, dochodzi do wymiany doświadczeń, nawiązują się kontakty, rozpoczyna się współpraca między ośrodkami akademickimi i przemysłem.

WARSZTATY

ANSYS DISCOVERY

Analizy numeryczne w czasie rzeczywistym

Prezentacja funkcji i możliwości modułu EXPOLORE.  Etapy analiz numerycznych: od przygotowania geometrii aż po ustawienie warunków brzegowych.

PARTICLEWORKS

Smarowanie przekładni i układy hydrauliczne

Prezentacja oprogramowania do modelowania zachowania płynu metodą bezsiatkową. Symulacja przekładni i układu hydraulicznego od A do Z.

ANSYS ROCKY

Sprzężone symulacje
DEM-FEA

Symulacja materiału sypkiego oraz jego wpływ na urządzenia transportujące z wykorzystaniem jednokierunkowego sprzężenia DEM-FEA.

WYKŁADY

SESJE WYKŁADOWE

OGÓLNA

W planie m.in.:

najnowsze trendy, innowacyjne rozwiązania – prezentacja przedstawiciela ANSYS,

przegląd nowych technologii – stacje robocze kompatybilne z oprogramowaniem ANSYS,

sesja wystawiennicza.

MECHANIKA

Klienci MESco podzielą się:

doświadczeniami w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich metodą elementów skończonych

rozwiązaniami ANSYS stosowanymi w analizach mechanicznych

Będzie też czas na dyskusję

CFD I ELEKTROMAGNETYZM

Klienci MESco omówią:

doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich z pomocą symulacji komputerowej

rozwiązania ANSYS stosowane w analizach przepływów i elektromagnetyznie

Będzie też czas na dyskusję

SESJA WYSTAWIENNICZA

WYSTAWY

AGENDA

godziny TEMAT FIRMA
13:00-18:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
13:30-15:00 ANSYS DISCOVERY – Analizy numeryczne w czasie rzeczywistym MESco
13:30-15:00 PARTICLEWORKS  – Smarowanie przekładni i układy hydrauliczne MESco
15:00-15:30 PRZERWA KAWOWA
15:30-17:00 ANSYS DISCOVERY – Analizy numeryczne w czasie rzeczywistym MESco
15:30-17:00 ANSYS ROCKY – Sprzężone symulacje DEM-FEA MESco
17:00-17:30 PRZERWA KAWOWA
17:30-19:00 ANSYS DISCOVERY – Analizy numeryczne w czasie rzeczywistym MESco
17:30-19:00 PARTICLEWORKS – Smarowanie przekładni i układy hydrauliczne MESco
20:00-21:30 KOLACJA

 

godziny TEMAT FIRMA
9:00-9:20 Rozpoczęcie konferencji Mariusz Gorol, Jacek Maj, Marcelina Jureczek, MESco
9:20-9:35 Innowacyjne rozwiązania w Ansys: Wykorzystaj pełen potencjał nowych technologii Piotr Resiak, ANSYS
9:35-9:50 Podnieś wydajność swoich obliczeń dzięki wykorzystaniu HPC Jacek Maj, MESco
9:50-10:00 MESco a rynek akademicki. Stanisław Wowra, MESco
10:00-10:20 Wykorzystywanie analiz MESowskich w projektowaniu pojazdów wyścigowych typu Formuła Student PolSl Racing
10:20-10:40 PRZERWA KAWOWA
10:40-11:00 Analiza elektro-termo-mechanicza płytki PCB Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
11:00-11:20 Nie bujaj w chmurach. Użyj ich do obliczeń.  Tomasz Czyż, MESco
11:20-11:50 Nowa architektura stacji roboczych – nowe możliwości symulacji Adam Łokieć, MESco
11:50-12:00 Zdjęcie grupowe
12:00-12:50 Sesja wystawiennicza
12:50-13:40 OBIAD
WYKŁADY MECHANIKA + ELEKTROMAGNETYZM
13:40-14:00 Wykorzystanie środowiska Ansys Workbench do naprawy łopatek LPT Safran Aircraft Engines Poland sp. z o.o.
14:00-14:20 Symulacja elektrotermiczna ogniwa zasilającego rozdzielnice SN w środowisku Ansys Rockwell Automation sp. z o.o.
14:20-14:40 Konsekwencje orientacji włókien we wtryskiwanych wypraskach polimerowych – chaos czy wyzwanie? ZF CV Systems Poland sp. z o.o.
14:40-15:00 Projektowanie innowacyjnych produktów z wykorzystaniem ANSYS MAXWELL na przykładzie przemysłowego przekaźnika bistabilnego Relpol S.A.
15:00-15:20 Cel analiz i symulacji FEM w projektowaniu silników lotniczych w kontekście technicznym i biznesowym na przykładzie struktur turbiny niskiego ciśnienia. Avio Polska sp. z o.o.
15:20-15:40 Symulacja zwarciowa rozdzielnicy nN i SN w środowisku Ansys Rockwell Automation sp. z o.o.
15:40-16:00 Trwałość zmęczeniowa filtrów osuszających sprężone powietrze w układzie pneumatycznym pojazdu ciężarowego ZF CV Systems Poland sp. z o.o.
WYKŁADY PRZEPŁYWY
13:40-14:00 Thermal phenomena during dynamic operation of racing car damper. Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
14:00-14:20 Modelownie numeryczne dyfuzyjnego płomienia wodoru w warunkach rozrzedzonych Politechnika Śląska
14:20-14:40 Optymalizacja rozstawienia urządzeń chłodniczych na budynku wielopoziomowego centrum przetwarzania danych Cundall Polska sp. z o.o.
14:40-15:00 Optymalizacja czasu analiz termicznych w branży Oil and Gas FMC Technologies sp. z o.o.
15:00-15:20 Metoda optymalizacji czasu obliczen zagadnien termicznych w branzy OnG (FEA vs CFD) FMC Technologies sp. z o.o.
15:20-15:40 Zjawisko nagrzewania obudowy przełącznika sieciowego, będącego częścią systemu transmisji danych w sieci ethernet pojazdu, podczas procesu lutowania złącza ethernet do płytki PCB ZF CV Systems Poland sp. z o.o.
15:40-16:00 Zastosowanie analiz CFD w zrównoważonym budownictwie Cundall Polska sp. z o.o.
16:00-16:20 PRZERWA KAWOWA
16:20-17:50 Optymalizacja produktów i procesów w Optislang Łukasz Marzec, Krzysztof Turewicz, MESco
16:20-17:50 Analizy zmęczeniowe w ANSYS nCode Design Pro Marek Zaremba, MESco
19:00-20:00 KOLACJA

 

godziny TEMAT FIRMA
10:00-10:20 Fluent GPU – szybki, ale czy dokładny? Maciej Bara, MESco
10:20-10:40 Modelowanie termiki w Ansys Fluent – tips&tricks Paweł Bargiel, MESco
10:40-11:00 Rewolucja w modelowaniu powłok? Analiza izogeometryczna w LS-DYNA Michał Sobota, MESco
11:00-11:20 Stary, nie pękaj – przegląd możliwości w modelowaniu pęknięć w ANSYS Marcin Dudała, MESco
11:20-12:00 PRZERWA KAWOWA
12:00-12:20 Przetwarzanie i wyświetlanie wyników z wykorzystaniem Data Processing Framework (DPF)
w ANSYS Mechanical oraz PyMAPDL
Bartosz Płochocki, MESco
12:20-12:40 Jak nie projektować płytek PCB? Michał Misiewicz, MESco
12:40-13:00 Jak Wam się powodzi? Nie przelewa się? Piotr Eliasz, MESco
13:00-13:20 Modelowanie uszczelnień w ANSYS Jakub Lisicki, MESco
13:20-13:30 Zakończenie konferencji MESco
13:30-14:30 OBIAD

 

STRESZCZENIA REFERATÓW

zobacz szczegóły sesji wykładowych

MIEJSCE WYDARZENIA

MIEJSCE

COPERNICUS TORUŃ HOTEL
Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

FAQ

Co obejmuje opłata konferencyjna?

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji i wybranych warsztatach, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, parking hotelowy, pełne wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje.

Jakie są warunki udziału w warsztatach?

Na warsztaty obowiązują zapisy. Przy rejestracji każdy z uczestników wybiera jedne zajęcia, w których chce wziąć udział. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona.

Organizatorzy zapewniają sprzęt komputerowy i materiały szkoleniowe.

Do kiedy można zapisać się na konferencję? Czy mogę zrezygnować po rejestracji?

Rejestracja na konferencję kończy się 30 września 2023.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na mniej niż 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia – pobierana jest pełna opłata uczestnictwa.

Jakie są zasady prezentowania referatów?

Zgłoszenie referatu jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas sesji wykładowych.

Wszystkie zatwierdzone prace będą prezentowane ustnie. Przewidywany czas prezentacji to 15 min. plus 5-10 min. przeznaczone na dyskusję. Prelegenci będą mieli do dyspozycji niezbędne środki audiowizualne.

POPRZEDNIE EDYCJE

ARCHIWUM KONFERENCJI

przeglądnij poprzednie edycje

ORGANIZACJA