CADFEM Extensions for ANSYS

» Produkty » CADFEM Extensions for ANSYS

CADFEM Extensions for ANSYS to dodatki do ANSYS Workbench, które poszerzają funkcjonalność środowiska ANSYS lub ułatwiają symulację wybranych zagadnień. Wśród nich znajdziemy dodatki do symulacji połączeń śrubowych zgodnie z VDI2230, moduł do tworzenia modeli redukowany, dodatek do symulacji połączeń łożyskowych i wiele innych.

Poniżej znajdują się wybrane dodatki jednak jest ich więcej.

Przykładowy wynik z FKM Inside ANSYS

FKM inside ANSYS

Jest to dodatek to weryfikacji konstrukcji spawanych pod kątem standardów narzuconych przez FKM (Forschungskuratorium Maschinenbau – Rada Badawcza Inżynierii Mechanicznej). Dodatek nie jest przeznaczony do weryfikacji konkretnych typów konstrukcji – można w nim zasymulować dowolny kształt.

FKM Inside ANSYS jest dostępny w dwóch wersjach:

  • liniowej – przeznaczony do weryfikacji zmęczeniowej spawów konstrukcji, które pracują jedynie w zakresie sprężystym,
  • nieliniowej (nonlinear) – dla konstrukcji podlegających pod skrócony FKM Guideline Nonlinear, gdzie dopuszcza się uplastycznienie materiału.

Bolt Assessment inside ANSYS

Moduł ten umożliwia automatyczną ocenę śrub na podstawie normy VDI 2230. Jego główną zaletą jest znaczne uproszczenie procesu pre i postprocesingu w symulacji połączeń śrubowych. Konieczność wypełnienia wszystkich wymaganych parametrów pracy danego połączenia śrubowego (lub grupy połączeń) pozwala uniknąć błędów w symulacji.

Zainstalowanie dodatku spowoduje pojawienie się w interfejsie ANSYS Mechanical dodatkowego zestawu narzędzi na górnej wstążce.

VDI2230 ANSYS Mechanical

Okno szczegółów do wprowadzenia parametrów połączenia śrubowego

Dodatek ten pozwala na wykorzystanie metody elementów skończonych tam, gdzie do tej pory wykorzystywane były narzędzia analityczne, co znacznie zwiększa poziom dokładności wyników oraz umożliwia podejmowanie lepszych decyzji projektowych.

Więcej o o module znajdą Państwo w tym artykule.

Rolling Bearing inside ANSYS

Symulacja pracy łożysk kulkowych nie należy do najłatwiejszych, ponieważ zamodelowanie łożyska jest bardzo czasochłonne. Rolling Bearing inside ANSYS możliwe jest szybkie zdefiniowanie modelu łożyska dzięki dostępnej bibliotece dostawców

Poniższy filmik w szybki i przystępny sposób prezentuje możliwości tego modułu:

Model Reduction Inside ANSYS

Wydruk zdarzenia

Model Reduction Inside ANSYS jest kluczowym elementem w procesie tworzenia tzw. cyfrowego bliźniaka (Digital Twin). Jest to dodatek służący do zmniejszania rozmiaru modeli numerycznych w ANSYS Mechanical, a w szczególności modeli termicznych i sprzężonych termiczno-elektrycznych.

Przykład modelu zredukowanego radiatora

Ilość danych w symulacjach MES jest tak duża, że nie nadają się one do implementacji w analizach systemowych.  Dzięki algorytmom zawartym w Model Reduction Inside ANSYS użytkownik może określić poziom kompresji modelu, uwzględniając na jakich danych mu konkretnie zależy. Dzięki temu możliwe jest stworzenie swoistej funkcji przejścia, która odpowiada na zadane parametry wejściowe. Taki model może być zintegrowany w programach typu ANSYS Twin Builder, MATLAB lub innych. Po podpięciu do systemu model zredukowany niemal natychmiastowo reaguje na zmianę zadanego parametru wejściowego bez konieczności wykonywania czasochłonnych symulacji pełnych modeli.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, z chęcią z Tobą porozmawiamy.