» Blog » EMA3D – symulacje z zakresu EMC oraz wyładowań elektrycznych

EMA3D – symulacje z zakresu EMC oraz wyładowań elektrycznych

Obliczenia pól elektromagnetycznych (EMC), symulacje łuku elektrycznego, wyładowań, gromadzenie ładunku elektrycznego, plazma i przenoszenie przez nią cząstek

ANSYS EMA3D EMC Plus jest odświeżeniem podejścia do symulacji EMC. Dzięki najnowszym rozwiązaniom jesteśmy w stanie analizować bardzo skomplikowane zagadnienia zawierające geometrie, które nie byłyby w stanie być przetworzone przez starsze rozwiązania.

ANSYS EMA3D Charge jest nowym rozwiązaniem skupiającym się na zjawisku powstawania i rozładowania ładunku elektrycznego, symulacji łuków elektrycznych, przebić izolacji oraz zagadnień powiązanych z plazmą i przenoszenia przez nią cząstek.

Interfejs programu zawarty jest w ANSYS Discovery, dzięki czemu posiada zarówno możliwość skonfigurowania symulacji, jak i tworzenia oraz edycji geometrii w niej użytej.

ANSYS EMA3D EMC Plus – Krótka opowieść o możliwościach

Program pozwala na przeanalizowanie wpływu zewnętrznego pola na przewody, co oznacza, że możemy sprawdzić, jak dobrze ekranujemy je od tego pola oraz, co się w nich wyindukuje. Pozostając przy indukcji, możliwym jest sprawdzenie reakcji na uderzenie pioruna.

Symulacja uderzenia pioruna w samolot

Możemy również przyjąć podejście odwrócone, czyli zadajemy wymuszenie w przewodach i sprawdzamy, jakie pole zostanie przez nie wytworzone i jaki mają one wpływ na swoich sąsiadów. Możliwe jest sprawdzenie, czy dana wiązka przewodów wzajemnie się nie zakłóca.

Symulacja wykonana pod kątem analizy EMC
Symulacja natężenia pola w samochodzie

W przypadku przewodów sygnałowych pracujących przy wysokiej częstotliwości możemy sprawdzić integralność sygnałów. Do symulacji możemy dołączyć antenę, która została przeanalizowana w HFSS, w postaci jej pola bliskiego.

ANSYS EMA3D Charge – Krótka opowieść o możliwościach

Pierwszym z zagadnień są wyładowania ESD. Istnieje możliwość symulacji takiego wyładowania np. w sposób odpowiadający strzałowi z działka ESD lub wyładowaniu spowodowanemu przez człowieka. Daje to możliwość zdobycia wiedzy o wielkości potencjału, jaki zagraża naszemu urządzeniu, sprawdzenia drogi, jaką poruszać się będzie wyładowanie oraz w ostateczności lepszego zabezpieczenia urządzenia.

Program ma możliwość analizy wielkości ładunku zebranego na powierzchni, powstawania plazmy oraz wykorzystania plazmy do przenoszenia materiałów.

Gromadzenie ładunku elektrycznego przez poruszającego się w przestrzeni satelitę

Możliwa jest również symulacja łuku elektrycznego powstałego np. w wyłączniku nadprądowym. Dodatkowo łącząc symulację z oprogramowaniem Fluent, można obliczyć temperaturę osiąganą w trakcie palenia się łuku.

Zapalenie się łuku

Autor: Michał Misiewicz, MESco sp. z o.o