Wiedza

» Wiedza

Blog

Na maszym Blogu znajdują się artykuły techniczne o symulacji komputerowej oraz informacje o nowościach w oprogramowaniu ANSYS.

zobacz więcej ➜

MESsenger

Messenger to czasopismo techniczne poświęcone symulacji komputerowej w oprogramowaniu ANSYS, którego celem jest wymiana informacji w środowisku inżynierów. Każdy numer to zbiór nowinek technologicznych oraz opisy ciekawych projektów realizowanych przez MESco oraz naszych Klientów.

zobacz więcej ➜

Konferencja SYMULACJA

Konferencja SYMULACJA to coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS oraz osób zainteresowanych tematyką symulacji komputerowej. Wierzymy, że luźna atmosfera spotkań sprzyja wymianie doświadczeń przez osoby, które na co dzień zajmują się różnymi aspektami symulacji komputerowej.

zobacz więcej ➜

Książka: CFD dla Inżynierów

CFD dla Inżynierów to książka o tym jak robić i jak nie robić symulacji CFD. Jest to praktyczny podręcznik, pełen ciekawych przykładów i odrobiny teorii.

zobacz więcej ➜

Zastosowania

ANSYS jest bardzo popularny nie tylko w przemyśle ale również w środowisku z naukowym. Na tej stronie się znajduje się część najciekawszych badań przemysłowych wykonanych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS

zobacz więcej ➜

Dla menadżerów

Dokładność wyników i prosty do zrozumienia schemat pracy w oprogramowaniu ANSYS otwiera kadrze kierowniczej nowe możliwości w zarządzaniu procesem rozwoju produktu.

zobacz więcej ➜

ANSYS Advantage

ANSYS Advantage zawiera artykuły w których Klienci ANSYS opisują jak wdrożenie produktów ANSYS wpłynęło na ich proces rozwoju produktu.

zobacz więcej ➜