Czasopismo MESsenger

» MESco » Czasopismo MESsenger

Czym jest MESenger?

MESsenger to czasopismo techniczne poświęcone symulacji komputerowej metodą elementów skończonych. W każdym numerze znajdują się artykuły użytkowników, nowinki technologiczne oraz ciekawe projekty realizowane przez MESco. Głównym celem jaki nam przyświecał była wymiana informacji w środowisku inżynierów. Chcieliśmy aby możliwości technologii ANSYS były powszechnie znane i aby każdy mógł dowiedzieć się czegoś ciekawego.

MESsenger nr 17

 • Co nowego w ANSYS 2024 R1 w analizach mechanicznych, przepływowych i elektromagnetycznych?
 • Wykorzystanie technologii Digital Image Correlation do optymalizacji konstrukcji spawanych w Kirchoff Ecotec Center
 • Weryfikacja wytrzymałościowa zbiornika ciśnieniowego zgodnie z normą PN-EN 13445 – Annex C
 • Zastosowanie modułu ANSYS Rocky do modelowania reaktora pirolitycznego
 • Optymalizacja procesu projektowania pakietu aerodynamicznego do samochodu Formula Student
 • Symulacje numerycne w analizie procesów przetwórstwa żywności
 • SimAI- Rewolucja w symulacjach inżynierskich
 • Tips & tricks: Jak połączyć symulację obwodową z symulacją Maxwell wykorzystującą MES?

 

MESsenger nr 16

 • Nowe szkolenie: Analizy w ANSYS Motion.
 • Formuła Student.
 • Co nowego w analizach mechanicznych, CFD i elektromagnetycznych?
 • Ansys Forming – analiza tłoczenia w pięć minut.
 • Wykorzystanie GPU w symulacjach CFD w firmie TB Hydro.
 • ANSYS OptiSLang – osobisty doradca projektowy inżyniera.
 • AI/ML w symulacji, czyli „super Zbyszek”.
 • Tips & tricks: Symulacja spawania w ANSYS LS-Dyna.

 

MESsenger nr 15

 • Nowości w oprogramowaniu Ansys 2023 R1.
 • „Stadium 974” w Katarze: symulacje numeryczne węzłów konstrukcyjnych.
 • Przykłady zastosowania oprogramowania Ansys w procesie projektowania bolidu Formuły Student.
 • Analiza numeryczna testu balistycznego hełmu bojowego.
 • Symulacje baterii w środowisku Ansys Fluent.
 • Fluent GPU: szybki, ale czy dokładny?
 • Seamless Computing uczestnikiem Ansys Startup Program.
 • oraz Tips & tricks: Skryptowanie w ANSYS SpaceClaim/Discovery.

 

MESsenger nr 14

 • Co nowego w mechanice i przepływach?
 • Firma Turismo kolejnym uczestnikiem programu ANSYS Startup.
 • ABM Griffenberger Polska i MESco – współpraca na bazie produktów ANSYS.
 • Modelowanie numeryczne procesów spalania w silnikach spalinowych z zastosowaniem środowiska ANSYS.
 • Efekt Ranque’a-Hilscha – termodynamiczny paradoks.
 • Zastosowanie oprogramowania ParticleWorks w branży budowlanej.
 • Analiza przepływu czerwonych krwinek w mikrokanałach: walidacja modelu 3D na podstawie wyników eksperymentu biologicznego.
 • Optymalizacja radiatora za pomocą narzędzi ANSYS: Icepak EDT oraz Optislang.
 • Polowo-obwodowe modelowanie silnika synchronicznego wzbudzonego magnesami trwałymi do napędu elektrycznego samochodu wyścigowego.
 • Tips&tricks: Cell Register a sprawa siatki.

MESsenger nr 13

 • Rozszerzona rzeczywistość w połączeniu ANSYS i PTC.
 • Co nowego w ANSYS 2022 R1?
 • Naukowcy z Politechniki Śląskiej na podium konkursu „Wielkie Wyzwanie: Energia”.
 • Oprogramowanie ANSYS w procesie projektowania hamowni silników rakietowych.
 • ANSYS nCode DesignLife Pro – narzędzie do analiz zmęczeniowych.
 • Co może pójść nie tak? Korelacja wibracji przetwornika akustycznego.
 • Modułowy system reaktorów chemicznych Matrix 9.
 • Projektowanie maszyn elektrycznych z zastosowaniem ANSYS Maxwell.
 • Analizy akustyczne w środowisku ANSYS.

MESsenger nr 12

 • ANSYS dla konstruktorów w Creo Parametric.
 • Obliczenia zmęczeniowe złącz spawanych.
 • Analiza i modelowanie procesu produkcji addytywnej z materiału AlSi10Mg z wykorzystaniem modułu ANSYS Additive.
 • Modelowanie stentów w ANSYS Workbench.
 • Analiza obciążeń wiatrowych działających na konstrukcje farm fotowoltaicznych.
 • Modelowanie numeryczne rozchodzenia się promieniowania wewnątrz ogniwa fotowoltaicznego.
 • Fleunt Post – uleczona pięta Achillesa.
 • Budowa rzeczywstego modelu numerycznego wnikania jonów chlorków do wnętrza betonu.
 • Aerodynamika samochodów cieżarowych – symulacja a rzeczywistość.
 • Projektowanie pasywnych czujników temperatury na bazie planarnych struktur rezonansowych.
 • Digital Twin – nowy pozom wykorzystania symulacji komputerowych.

MESsenger nr 11

 • Analiza wytrzymałości konstrukcji z uwzględnieniem obciążeń zewnętrznych.
 • Moduł Bolt Assessment inside ANSYS – przydatny do oceny śrub.
 • Analiza i optymalizacja kształtu kanałów chłodzących dyszy silnika rakietowego na podstawie konstrukcji
  silnika RL10A-3-3.
 • CFD Pro – nowe narzędzie w portfolio firmy ANSYS.
 • Zastosowanie oprogramowania ANSYS w procesie projektowania bolidu Formuły Student.
 • Realne i wirtualne oblicza pomyślnych prądów dla krajowej energetyki wiatrowej. Jak oprogramowanie ANSYS sprzyja uelastycznieniu rozwiązań nie tylko stricte technicznych?
 • Wspomaganie projektowania studenckich rakiet  sondażowych.
 • Analizy niezawodności układów  elektronicznych.Optymalizacja połączeń ogniw w baterii elektrycznego motocykla LEM Photon

MESsenger nr 10

 • Co nowego w aplikacji ANSYS Mechanical?
 • Rozkładana kratka o skratowaniu nożycowym.
 • ANSYS SpaceClaim – wiązania w szkicowniku i drzewko historii.
 • Nowości w oprogramowaniu ANSYS Fluent.
 • Analiza zjawiska erozji w podwodnych instalacjach wydobywczych.
 • Kompleksowe modelowanie pracy turbin wiatrowych z pionową osią obrotu.
 • Projekt pakietu aerodynamicznego pierwszego elektrycznego bolidu klasy Formuła Student zespołu PUT Motorsport.
 • Wyznaczanie siły promieniowej działającej na wirnik skrzydłowego jednostrumiennego wodomierza.
 • Superwydajne modelowanie przepływów z wykorzystaniem metody MPS.
 • Usprawnienia w ANSYS AEDT.
 • Firma Kompa uczestnikiem ANSYS Startup Program.

MESsenger 9

 • Partnerstwo Politechniki Wrocławskiej z MESco i ESSS
 • Co nowego w ANSYS 2020 R1?
 • Digital twin looks ahead
 • Projektowanie nowoczesnych części maszyn z wykorzystaniem modułów do optymalizacji w środowisku ANSYS
 • Analiza wytrzymałościowa ramy motocykla terenowego
 • ANSYS UDF implementation for simulation of frost formation on the evaporator
 • Projekt, analiza i optymalizacja układu chłodzenia baterii wysokiego napięcia bolidu Formuły Student
 • ANSYS VRXPERIENCE Sound. Nowe narzędzia do kompleksowej analizy hałasu
 • ANSYS Motor-CAD

MESsenger 8

 • 25 lat minęło… ciąg dalszy
 • ANSYS and PTC partnership announced
 • Ulga B+R, czyli jak oszczędzić na podatkach w związku z nabyciem pakietu ANSYS
 • Triggo uczestnikiem ANSYS Startup Program
 • ANSYS Motion – rewolucja w analizach MBD
 • Analiza fizjologicznych skutków udaru balistycznego po niepenetrującym uderzeniu pocisku w ciało człowieka
 • Wpływ procesu wtrysku wzmacnianych komponentów polimerowych na dokładność strukturalnych symulacji numerycznych
 • Symulacje falowania w pakiecie ANSYS Fluent
 • Optymalizacja aerodyamiczna bolidu Formuły Student
 • Naprężenia ścinające oraz ich gradient w etiologii tętniaków mózgu
 • Projektowanie linii Blumleina w technologii PCB

MESsenger 7

 • 25 lat minęło…
 • Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową a zakup oprogramowania ANSYS
 • MESco wspiera polskie uczelnie techniczne: Program ANSYS i firma MESco na Politechnice Rzeszowskiej
 • ANSYS Discovery Live pomaga w rozwoju firmie ROSA
 • Dokładność ANSYS Discovery Live
 • ANSYS SpaceClaim 19.2 – moduł Mesh
 • Nowości w analizach mechanicznych ANSYS 2019 R1
 • Proces symulacji produkcji addytywnej metali
 • Analiza wytrzymałościowa kompozytowego pylonu łodzi AGH Solar Boat
 • Wykorzystanie modeli CAD/CAM/CAE do lokalnych analiz MES
 • Nowości w interfejsie Fluenta
 • Modelowanie obróbki termicznej produktów spożywczych w przemysłowych piecach konwekcyjno-parowych
 • Analiza modeli turbulencji na przykładzie benchmarku komory testowej Annex 20
 • Projekt pakietu aerodynamicznego bolidu Formuła Student
 • Symulacje elektromagnetyczne: rzeczywistość czy science-fiction?
 • ANSYS Cloud 2019 R1

MESsenger 6

 • MESco i ANSYS inwestują w przyszłe pokolenia inżynierów
 • Współpraca Politechniki Rzeszowskiej z firmą MESco
 • Nowy kurs: „Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230”
 • ANSYS Discovery Live pomaga w rozwoju firmie ROSA
 • Dokładność ANSYS Discovery Live
 • ANSYS SpaceClaim 19.2 – moduł Mesh
 • Obliczenia własności sprężystych RVE z użyciem techniki homogenizacji w Material Designer
 • SMART – analiza zmęczeniowej propagacji pęknięcia
 • Symulacje układów mechatronicznych dla systemu Ctrl+Sky
 • Modelowanie dodatkowej warstwy termicznej w ANSYS Workbench
 • Przeminęło z Tetrą – parę słów o siatkach polyhedralnych
 • Analiza aerodynamiczna przedniego skrzydła bolidu Formuły Student
 • Nowa fizyka w ANSYS
 • Symulacja i optymalizacja systemu optycznego ładowarki samochodowej typu HUB z wykorzystaniem programu ANSYS SPEOS firmy
 • Modelowanie materiałów sypkich w Rocky DEM
 • Rozwiązania chmurowe w symulacjach numerycznych

MESsenger 5

 • Nowości
 • MESco patronem specjalności na Politechnice Śląskiej
 • Skryptowanie w SpaceClaim. Przykłady zastosowania
 • Analiza stanu wytężenia kompozytu na przykładzie pokładu łodzi Solar Boat
 • Symulacja deformacji elementu kompozytowego w wyniku procesu utwardzania termicznego (ACP + ACCS)
 • Tworzenie powtarzalnych siatek12 Chłodzenie elektroniki – Icepak w AEDT
 • Najważniejsze zmiany w licencjach elektromagnetycznych14 Wspólna topologia czy interfejsy?
 • Carried out laboratory tests and validation of the special type centrifugal pump
 • Produkcja addytywna – technologia warta inwestycji
 • Nowe stacje robocze HP
 • Symulacja – nie tylko dla orłów
 • Symulacja komputerowa a zwrot z inwestycji

MESsenger 4

 • ANSYS Campus Solution – licencje ANSYS dla wyższych uczelni
 • Optymalizacja topologiczna w ANSYS Workbench
 • Analiza wytrzymałości śrub w korbowodzie zgodnie z normą VDI 2230
 • Symulacja zaworu listkowego silnika pulsacyjnego
 • Modelowanie pęknięć w ANSYS Mechanical
 • Uogólniona analiza aerotłumienia (flutter)
 • Symulacja wystrzału pocisku z wykorzystaniem ANSYS Fluent i Overset Mesh
 • Wyznaczanie charakterystyki mechanicznej dla turbiny Savoniusa
 • Projektowanie rozdzielnic w oparciu o symulację komputerową

MESsenger 3

 • Aktualności
 • Szkolenia MESco – sesja wiosenna 2017
 • Metoda analizy numerycznej komponentów z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniem, opracowana w firmie WABCO Polska
 • Optymalizacja numeryczna otunelowanego napędu śmigłowego
 • Symulacja to więcej niż oprogramowanie
 • ANSYS SpaceClaim w inżynierii odwrotnej – „Skin Surface”
 • Optymalizacja parametrów korbowodu w ANSYS DesignXplorer
 • Wykorzystanie symulacji w projekto-waniu aerodynamiki bolidu AGH Racing
 • APDL w ANSYS Workbench

MESsenger 2

 • Optymalizacja Parametryczna w ANSYS DesignXplorer
 • Obliczenia nieliniowe kalibrowane badaniami laboratoryjnymi
 • Co nowego w ANSYS 7.0
 • Symulacja wtrysku tworzyw sztucznych

MESsenger 1

 • Nowości z dziedziny oprogramowania CAE
 • Analizy zmęczeniowe
 • Symulacja wodowania platformy wiertniczej
 • Co nowego w ANSYS 6.1
 • SYMULACJA 2002