» Aktualności » Książka: CFD dla inżynierów. Praktyczne ćwiczenia na przykładzie systemu ANSYS Fluent

Książka: CFD dla inżynierów. Praktyczne ćwiczenia na przykładzie systemu ANSYS Fluent

„Autorzy książki to współpracownicy firmy MESco, od lat zajmujący się symulacją procesów cieplno-przepływowych (Computational Fluid Dynamics), ale także szkoleniem użytkowników programu ANSYS Fluent. Obie te cechy pozwoliły na stworzenie unikatowego tekstu, przeznaczonego dla osób chcących nabyć praktycznych umiejętności posługiwaniem się pakietem programów do numerycznych symulacji procesów cieplno-przepływowych. Praktyka w rozwiązywaniu praktycznych zadań CFD i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów, czynią książkę wyjątkową pozycją w polskiej literaturze przedmiotu. Program ANSYS Fluent, należy do pionierskich pakietów CFD i rozwijany jest od około 40 lat. Obecnie jest bodaj najbardziej rozpowszechnionym kodem CFD w skali globalnej.

Długoletnie doświadczenie autorów w zastosowaniu CFD do rozwiązywania realnych problemów przemysłowych sprawia, że mogą podzielić się z czytelnikiem praktycznymi wskazówkami dotyczącymi doboru cząstkowych modeli (np. turbulencji), optymalnych wartości parametrów i pułapek czyhających na niedoświadczonych użytkowników. Tego rodzaju informacji, próżno by szukać w literaturze przedmiotu.

Książka jest bardzo wartościowym materiałem służącym do samodzielnej nauki zastosowań CFD w praktyce. Jej formuła pozwala na dogłębne poznanie wielu obszarów zastosowań numerycznej mechaniki płynów.”
– Prof. dr hab. Inż. Ryszard Białecki, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Krótko o autorach:

Maciej Kryś jest szefem działu CFD w MESco (edit: Maciej opuścił szeregi MESco by wstąpić w inne szeregi). Swoją przygodę z symulacją komputerową rozpoczął długo przed zrobieniem dyplomu na Politechnice Śląskiej, skąd zew natury przywołał go do MESco – miejsca, gdzie Maciej może spełniać swoje marzenia, żyć w zgodzie z naturą i zasilać budżet państwa wysokimi podatkami. Maciej imponuje swoją wiedzą oraz poziomem inżynierskiego kunsztu. Brał udział we wszystkich projektach CFD prowadzonych w MESco od 2013r: od symulacji pracy odsiarczania spalin w elektrowniach, przez przepływy wielofazowe w instalacjach przemysłowych, po symulacje chłodzenia dużych urządzeń energoelektronicznych. Tego mu jednak było mało… Chciał koniecznie być sławny, więc postanowił napisać książkę. Tak też zrobił. Teraz już nic nie będzie takie jak przedtem.

Mateusz Pawłucki to rzadki okaz człowieka, który naprawdę wie o czym mówi, jak już mówi. Jego burzliwa kariera pełna zwrotów akcji również rozpoczęła się na Politechnice Śląskiej, ale mury tej uczelni nie utrzymały tego czarnego konia symulacji. Mateusz po inżynierce postanowił, że pokaże się światu i magisterkę zrobił na Politechnice Warszawskiej. Już na studiach pracował dla firmy Flytronic (Grupa WB), a następnie w MESco… Nie długo jednak udało nam się go utrzymać. Jego talenty szybko zostały namierzone przez HRy potężnych korporacji. Dziś pracuje w Collins Aerospace, gdzie jest szefem jakiś super tajnych projektów. Często wspominamy Mateusza i w głębi duszy czujemy, że MESco było jego prawdziwą Alma Mater.

Koszty, wysyłka:

Cena: 99 zł

Wysyłka: do 2 dni od daty wpłynięcia zamówienia.

Sposób wysyłki: kurier (22 zł), InPost Paczkomat (15 zł). Istnieje również możliwość odbioru osobistego książki w naszym biurze w Bytomiu.

Słowo wstępne (5)
Wprowadzenie (9)

Rozdział 1. Symulacje aerodynamiczne (11)

1. 1. Symulacje opływu poddźwiękowego (14)
1. 1. 1. Wstęp (14)
1. 1. 2. Opływ proflu aerodynamicznego z klapą i slotem — 2D (15)
1. 2. Metoda nakładanych siatek — overset mesh (41)
1. 2. 1. Wstęp (41)
1. 2. 2. Opływ proflu 2D z klapą i slotem — overset mesh (46)
1. 3. Symulacje opływu okołodźwiękowego i naddźwiękowego (56)
1. 3. 1. Wstęp (56)
1. 3. 2. Dysza zbieżno-rozbieżna, rozwiązanie analityczne (57)
1. 3. 3. Rozwiązanie CFD 2D (osiowosymetryczne) (60)
1. 3. 4. Wyniki obliczeń CFD (73)
1. 3. 5. Przepływ przez dyszę z uwzględnieniem lepkości (78)
1. 3. 6. Opływ zewnętrzny płata nośnego (82)
1. 3. 7. Wyniki obliczeń (87)
1. 3. 8. Opływ naddźwiękowy (89)
1. 4. Załącznik Model przejść laminarno-turbulentnych w Ansys Fluent (96)
1. 4. 1. Wstęp (96)
1. 4. 2. Modelowanie turbulencji (102)
1. 4. 3. Podsumowanie (107)

Rozdział 2. Symulacje przepływu z ruchomymi elementami (109)

2. 1. Wstęp (109)
2. 2. Obliczenia pompy odśrodkowej w MRF (Frozen Rotor) (116)
2. 3. Obliczenia w stanie nieustalonym (Sliding Mesh) (137)

Rozdział 3. Wstęp do obliczeń przepływów wielofazowych (145)

3. 1. Wstęp (145)
3. 2. Kawitacja w pompie odśrodkowej (model Mixture) (146)
3. 2. 1. Obliczenia kawitacji w stanie ustalonym (146)
3. 2. 2. Obliczenia w stanie nieustalonym (163)
3. 2. 3. Podsumowanie (171)
3. 3. Powierzchnia swobodna i zjawisko falowania (model VOF) (172)
3. 3. 1. Wstęp (172)
3. 3. 2. Modelowanie zjawiska pływania na przykładzie katamaranu (174)
3. 3. 3. Postprocessing (200)
3. 3. 4. Podsumowanie (205)

Rozdział 4. Symulacje termiczne (207)

4. 1. Wstęp (207)
4. 2. Konwekcja naturalna (207)
4. 2. 1. Dodatek (231)
4. 3. Symulacja przenikania ciepła przez przegrodę (235)
4. 4. Promieniowanie cieplne (248)
4. 4. 1. Dodatek (276)
Bibliografa (287)