» Blog » Inne » Finansowanie prac badawczo-rozwojowych – przyspiesz innowacje swojej firmy

Finansowanie prac badawczo-rozwojowych – przyspiesz innowacje swojej firmy

Nowe konkursy dotacyjne na prowadzenie prac B+R – właściwy moment na start

W 2023r rozpoczęły się nabory do pierwszych konkursów pozwalających na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy budżetowej UE 2021-2027. Nowe programy dofinansowań mogą silnie wesprzeć rozwój i przyspieszyć jego tempo, dlatego w poniższym tekście postaramy się przybliżyć źródła finansowania dla prac B+R, z ukierunkowaniem na prace realizowane z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS.

Oprogramowanie inżynierskie jako koszt w projekcie B+R

Z analizy zarówno oczekiwań wnioskodawców, jak i opinii ekspertów oceniających wynika, że koszty oprogramowania inżynierskiego traktowane są jako nieodłącznie związane z prowadzeniem prac B+R. Praktycznie nie mieliśmy do czynienia z kwestionowaniem zasadności zakwalifikowania oprogramowania ANSYS, np. poprzez podważanie jego przydatności lub oczekiwanie, że wnioskodawca powinien takie koszty sfinansować samodzielnie. Z analizy dokumentacji bieżących konkursów krajowych oraz regionalnych wynika, że nic się w tej kwestii nie zmieni. ANSYS może być kosztem w projekcie dotacyjnym, przy czym należy liczyć się z pewnymi wymaganiami ze strony instytucji finansujących:

 • Musimy jednoznacznie oszacować, na jaki okres oraz ile licencji zostanie zakupionych. Wybór należy uzasadnić potrzebami projektu i jednoznacznie wykazać, że potrzebne są np. dwie licencje, a nie tylko jedna. Możemy spodziewać się pytania – czy na pewno nie wystarczy nam jedno stanowisko danego oprogramowania? Jakie dokładnie prace B+R będą prowadzone na każdym ze stanowisk? Czy rzeczywiście w każdym z etapów projektu licencja znajdzie zastosowanie?
 • Istotne jest także wskazanie czy oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu, czy również w innych celach? Możemy wyobrazić sobie sytuację, gdzie nabywana licencja będzie wykorzystywana zarówno do prac B+R w ramach projektu, jak i poza nim. Jeśli wiemy, że stanowisko będzie używane do różnych celów, warto rozważyć obniżenie deklarowanego poziomu wykorzystania danej licencji we wspieranym ze środków UE projektu, przykładowo do 75% lub 50%.
 • Bardzo istotne jest wiarygodne udokumentowanie kosztów licencji. Oprogramowanie ANSYS można zakupić w kilku wariantach (wszystkie licencje są domyślnie pływające):
  • Licencja wieczysta – jest to licencja stała, która raz zakupiona pozostaje na zawsze własnością licencjobiorcy. Opcjonalna, roczna usługa wsparcia technicznego zapewnia dostęp do aktualizacji, merytorycznego wsparcia technicznego ze strony MESco oraz zniżki na szkolenia i wydarzenia organizowane w MESco.
  • Dzierżawa krótkoterminowa – licencja czasowa na okres od miesiąca do roku. Koszt dzierżawy zawiera w sobie cenę wsparcia technicznego.
  • Dzierżawa godzinowa – jest to system pre-paidowy, gdzie z góry wykupowany jest pakiet godzin do wykorzystania w okresie jednego roku. W pakiecie dostępne są wszystkie technologie ANSYS: mechanika, przepływy, elektromagnetyzm, optyka, itd.

Każdy z powyższych wariantów ma swoje wady i zalety. Można je ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji. MESco deklaruje pełną otwartość na etapie budżetowania tak aby dobrać optymalne rozwiązanie zarówno pod kątem modułów ANSYS jak i źródła finansowania.

Oceniający będą oczekiwać przedstawienia oferty na każdy z modułów/rodzajów nabywanego oprogramowania.

Gdzie po dofinansowanie oraz na jaki poziom wsparcia możemy liczyć?

W momencie publikacji niniejszego tekstu, a więc w kwietniu 2024 roku, „rynek dotacyjny” jest w stanie pełnego rozwoju – szans na pozyskanie wsparcia możemy poszukiwać na poziomach:

 • regionalnym: w każdym z województw ogłaszane są konkursy na prowadzenie prac B+R. Oferta regionów jest zróżnicowana pod kątem liczby tych konkursów oraz skali środków do rozdysponowania. Przykładowo, nowy program Fundusze Europejskie dla Śląskiego oferuje nabór trwający do 18 kwietnia w ramach konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, gdzie dostępna pula środków to aż 376mln PLN,
 • krajowym: tutaj wskazać należy sztandarowy dla PARP i NCBR konkurs Ścieżka SMART, który w roku 2024 posiada rekordową alokację środków na poziomie 3,6mld PLN. Poziom trudności oraz oczekiwania recenzentów są wyraźnie wyższe, niż w przypadku regionów. Najbliższy, planowany na okres 27.06 – 24.10 nabór należy traktować jako jeden z konkursów pierwszego wyboru dla finansowania kosztów zakupu i wdrożenia oprogramowania ANSYS,
 • międzynarodowym: jednym z najciekawszych konkursów organizowanych przez Komisję Europejską jest EIC Accelerator, stanowiący instrument wsparcia rozwoju oraz wdrożeń dla innowacji przełomowych, o największym potencjale oddziaływania na rynek i otoczenie gospodarcze. Jest to konkurs trudny, wyłącznie dla rozwiązań znajdujących się na wysokich poziomach gotowości technologicznej (TRL>6).

Na koniec warto wspomnieć także o planowanych na koniec roku pierwszych konkursach w ramach programów Krajowego Planu Odbudowy. Szczególnie wspierany będzie sektor biomedyczny, jeśli więc nasze przedsiębiorstwo chce realizować prace B+R np. nad nowymi wyrobami medycznymi, jest to potencjalnie właściwy kierunek.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na poziom dofinansowania zgodnie z poniższą tabelą:

Wielkość przedsiębiorstwa/typ działaniaMikro/MałeŚrednieDuże
Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii80%75%65%
Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii60%50%40%

Należy wziąć pod uwagę, że niektóre z województw wprowadzają ograniczenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla projektów B+R, przykładowo – mazowieckie, gdzie tzw. Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50%. Przedstawioną tabelę należy więc traktować orientacyjnie, a każdy z projektów rozpatrywać indywidualnie.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje są dla Państwa przydatne i zachęcą Państwa do podjęcia wysiłku związanego ze staraniem się o dofinansowanie. Oprogramowanie ANSYS to jedna z tych technologii, których skuteczne wdrożenie praktycznie gwarantuje zwrot z inwestycji. MESco jest wiarygodnym partnerem technologicznym i jego wsparcie pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał drzemiący w oprogramowaniu ANSYS.

Autor: Paweł Sieczkowski, Frontline Biosciences S.A.

Frontline Biosciences to doświadczony i kompetentny zespół ekspertów wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu środków na projekty badawczo-rozwojowe. Stawia na jakość oraz rzetelną ocenę szans na pozyskanie dofinansowania dla Państwa projektów. Oferuje bezpłatną konsultację, na której przeanalizuje pomysł na projekt, przedstawi dostępne źródła pozyskania dotacji oraz rekomendacje, w którym konkursie warto startować. Jeśli proponowana koncepcja wymagać będzie udoskonalenia, wskaże kluczowe obszary do poprawy. Zapraszamy do współpracy!