pexels photo 280014Nasze szkolenia z zakresu metody elementów skończonych pozwalają uczestnikom nie tylko poznać oprogramowanie ANSYS ale przede wszystkim poznać samą metodę: jej zalety, wady i możliwości. Nasze kursy można podzielić na 3 grupy:

  • Szkolenia otwarte - dwa razy do roku organizujemy serię szkoleń z mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu na które może zapisać się każdy chętny. W każdej sesji występują zarówno szkolenia podstawowe jak i zaawansowane,
  • Szkolenia na zamówienie - forma szkoleń, w których Klient po konsultacjach z prowadzącym wybiera zakres i czas trwania kursu,
  • Training on The Job - są to szkolenia/konsultacje oparte o projekt Klienta. Specjaliści MESco pracują razem z inżynierami Klienta przekazując pełną wiedzę konieczną do samodzielnego wykonania symulacji i poprawnej interpretacji wyników, 

Wszystkie szkolenia są wykonywane przez naszych inżynierów na co dzień pracujących w oprogramowaniu ANSYS. To unikalne połączenie pozwala uczestnikom szybko zdobyć umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy. Osoby prowadzące kursy prowadzą również wsparcie techniczne w dziedzinie swojej specjalizacji. 

Nasze szkolenia umożliwiają efektywne wdrożenie symulacji komputerowej w proces projektowy w zespołach które nigdy wcześniej nie posiadały kompetencji w dziedzinie analiz numerycznych.  

sruby

W ofercie szkoleń MESco pojawił się nowy kurs "Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230". Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z teorią i praktyką związaną z symulacjami połączeń śrubowych. Więcej szczegółów, termin oraz ceny w środku artykułu.

fatigue suspension life

Szkolenie obejmuje swoją tematyką podstawy analiz zmęczeniowych w środowisku ANSYS Workbench za pomocą modułu ANSYS Fatigue

Szkolenie zawiera wprowadzenie teoretyczne do analiz zmęczeniowych, opis możliwości modułu ANSYS Fatigue, oraz kilka praktycznych przykładów. 

Analizy nieliniowe oraz kontakt w metodzie elementów skończonych. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z teorią związaną symulacjami nieliniowymi i kontaktów w środowisku ANSYS Workbench.   

 

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania MES. Tematy ćwiczeń ukierunkowane na 

problemy występujące w pracy konstuktora mechanika. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem.

 

V8I2 ANSYS SpaceClaim Model Image
Od dobrego przygotowania geometrii CAD do symulacji zależy jakość siataki elementów skończonych, a co za tym idzie wydajność całego procesu symulacji. 
ANSYS SpaceClaim Direct Modeler to inżynierski system CAD, który pozwala na bardzo szybką naprawę, uproszczenie i parametryzację modeli 3D. Celem kursu jest zaprezentowanie jak w bardzo szybki i prosty sposób można przygotować pod analizy numeryczne nawet najbardziej "zepsutą" geometrię. 
 
 

d space6 03

Kurs prowadzony w środowisku ANSYS Workbench. Prezentowana będzie metodologia wykonywania analiz dynamicznych z zakresu: analizy modalnej, harmonicznej i analizy dynamicznej w czasie (transient structural). 

Kurs jest skierowany do użytkowników mających wcześniejsze doświadczenie w symulacji metodą elementów skończonych. 

 

11 crashautoSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS LS-DYNA. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy. 

kurs autodyne strSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS Explicit STR opartego na solverze AUTODYN. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy.

gfrc

Kurs pomaga w dokładnym zrozumieniu składni języka programowania APDL (ANSYS Parametric Design Language) i jego praktycznego zastosowania w wykonywaniu symulacji komputerowej. 

Ćwiczenia oraz przykłady oparte są o środowisko tradycyjne ANSYS (ANSYS Classic/"Czarny" ANSYS) umożliwiające programowe podejście do symulacji. 

 

ANSYS Rigid Body Dynamics jest modułem do symulacji ruchu mechanizmów złożonych z brył sztywnych.

hqdefault
Tematyka kursu dotyczy zagadnień szybkozmiennych zjawisk dynamicznych. Przykładami takich problemów są analizy wybuchów, przestrzałów, propagacja pęknięć w różnych ośrodkach, spękanie betonu, utrata stabilności, wyboczenie nieliniowe itp.

Kurs Analizy termiczne i termo-mechaniczne w ANSYS daje możliwość poznania sposobów analiz stanów ustalonych i nieustalonych pól termicznych oraz symulacji zjawisk mechanicznych w obecności temperatury.

 
 
 

acp icon

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania ANSYS Composite Prep/Post. Program ten stanowi nakładkę do licencji ANSYS Professional lub wyższej, a jego zadaniem jest znaczne przyśpieszenie i ułatwienie wykonania analizy konstrukcji kompozytowej. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem ANSYS Mechanical + ANSYS Composite Prep/Post.