ANSYS Autodyn

symulacje wybuchów

http://www.ansys.com/products/autodyn.asp