Z materiałów biologicznych takich jak np. rośliny można produkować energię w wyniku spalania lub procesów biochemicznych - fermentacja czy rozkład. Udział biomasy i biopaliw w światowej energetyce stale wzrasta, z rozwojem nowych technologii.

ANSYS pomaga inżynierom opracować szeroką gamę innowacyjnych technologii, które zwiększają sprawność wytwarzania energii jak i zmniejszają emisję zanieczyszczeń do środowiska. Te złożone aplikacje wymagają analizowania wielu zjawisk jednocześnie. ANSYS zapewnia takie możliwości oferując połączenia analiz mechaniki, mechaniki płynów, termiki, spalania, reakcji chemicznych i systemów elektronicznych

W segmencie biopaliw obliczeniowa dynamika płynów umożliwia rozwój nowych procesów  urządzeń do konwersji cukru, skrobi lub celulozy na paliwa, jak również wykonywania analiz dużych i skomplikowanych systemów. Oprogramowanie firmy ANSYS umożliwia modelowanie i ulepszanie konstrukcji wielu komponentów:

- reaktory do fermentacji

- zbiorniki ciśnieniowe

- reaktory rurowe

- bioreaktory z glonami

- systemy syntezy

 


Rozkład temperatury w kotle na biomasę.


Wraz z rozwojem nowych technologii, biomasa ma zwiększyć swoją rolę w zakresie odnawialnych źródeł energii. ANSYS jest wykorzystywany do modelowania i projektowania wielu procesów i elementów:

- nowe systemy do przekształcania biomasy w paliwo płynne

- modernizacja instalacji

- systemy zgazowania

- komponenty takie jak turbiny

- urządzenia do spalania, takie jak palniki, kotły i piece

- urządzenia do kontroli jakości powietrza i zanieczyszczeń

- erozja