ANSYS Windmodeller


Windmodeller to program umożliwiający wyznaczenie profilu prędkości wiatru w terenie, pozwala również konstruktorom elektrowni wiatrowych na wybór optymalnego lokalizacji turbin wiatrowych. Program może zostać wykorzystany do przeprowadzenie analizy farm wiatrowych zlokalizowanych na lądzie, jak również farm typu "offshore". Prosty interfejs graficzny oraz automatycznie generowany raport po zakończeniu obliczeń należy zaliczyć do mocnych stron programu.

Windmodeller w wiarygodny sposób odwzorowuje ukształtowanie terenu bazując na trójwymiarowym modelu powierzchni Ziemi. Automatycznie generowana przez program siatka do celów analizy składa się wyłącznie z elementów hexahedralnych, co wpływa na poprawę dokładności uzyskiwanych wyników. Analizy prowadzona jest przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych obecnie na rynku programów CFD (ANSYS CFX lub ANSYS FLUENT). Raport wygenerowany po zakończeniu obliczeń dostarcza kompletnych informacji na temat znormalizowanej prędkości oraz wartości turbulencji na danym terenie. Windmodeller pozwala również na generację dodatkowych danych liczbowych oraz wyników w postaci plików graficznych.

Windmodeller pomimo swojej prostoty pozwala na uwzględnienie szeregu istotnych składników wpływających na efektywna pracę turbin wiatrowych:
  • ukształtowanie oraz szorstkość terenu
  • zalesienie
  • zabudowę miejską
Dla celów bardziej złożonych analiz program umożliwia sprawdzenie mocy uzyskiwanej przez poszczególne turbiny dla zadanej róży wiatrów.
 
 
{flv width="500" height="360"}windmodeller_googleearth{/flv}