Symulacje eksplozji dla budownictwa

W przypadku budownictwa, pomimo dołożenia wszelkich starań, zawsze należy brać pod uwagę realne zagrożenia  takie jak niebezpieczne przecieki gazu, wypadki drogowe lub ataki terrorystyczne.

Oprogramowanie służy do symulacji wybuchów/eksplozji i ma na celu poznanie zachowania się różnych obiektów (nie tylko budowlanych) w sytuacjach krytycznych.  Dotyczy to zarówno obiektów jeszcze przed ich wybudowaniem (skonstruowaniem) jak również umozliwia odtworzenie scenariusza wybuchu na obiektach rzeczywistych, co ma niebagatelne znaczenie, gdyż w przypadku zaistnienia katastrofy spowodowanej eksplozją, prowadzenie dochodzeń eksperymentalnych staje się przedsięwzięciem kosztownym i czasochłonnym.


    http://www.ansys.com/industries/hvac/homeland_security.asp