FAQ


Jak skompilować UDF na systemie 64 bitowym?

Instalacja:
Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition (vcsetup.exe)
Windows Server 2008 & .NET 3.5 SDK (Microsoft SDK)

Dodanie zmiennych środowiskowych (Panel sterowania - System - Zaawansowane - Zmienne Środowiskowe - Zmienne systemowe - Path). Ścieżki mogą się różnić, istotna jest lokalizacja folderów amd64, include oraz win64.:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\amd64
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include
C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\fluent\ntbin\win64

Start Fluent'a:
Fluent'a należy uruchomić z linii komend SDK wpisując 'fluent' (Start - Wszystkie programy - Microsoft Windows SDK v6.1 - CMD Shell). W przypadku uruchomiania Fluent'a z Workbench'a kompilacja nie powiedzie się.

Kompilacja:
Z menu Fluent'a należy wybrać:
Define - User-defined - Functions - Compiled - Add
Po dodaniu UDF, należy kliknąć Build, następnie Load.