ZMĘCZENIE

Analizy zmęczeniowe wysoko i niskocyklowe

   GlyphWorks dostarcza sprawdzonych w przemyśle narzędzi do analiz zmęczeniowych w oparciu o pomiary.  Zmęczeniowa analiza wysokocyklowa (SN) używa podejścia naprężeniowego do określenia trwałości komponentów, podczas gdy analiza w oparciu o odkształcenia (EN) daje możliwość oszacowania pracy w trudniejszych warunkach, zmęczenia niskocyklowego, gdy plastyczność jest nieodzownym elementem.
    Możliwe jest użycie korekcji ze względu na efekty naprężeń średnich, stanu powierzchni a nawet obliczenia wsteczne dla każdego kanału w celu określenia skali lub współczynnika koncentracji naprężeń potrzebnego dla uzyskania określonej trwałości. Następnie możliwe jest przeglądanie histogramów porcji zniszczeń niesionych przez sygnał w celu weryfikacji najbardziej niszczących zdarzeń.

Manipulacja Rainflow

   Zestaw narzędzi do manipulacji macierzami rainflow oraz narzędzi do ich analizy pozwalający na edycję, kombinację oraz ekstrapolację macierzy.

Wzrost pęknięć

   Liniowa mechanika pękania (LEFM) jest nauką o przewidywaniu wzrostu zainicjowanych pęknięć w zadanych warunkach obciążenia. Mechanika pękania jest silnie wyspecjalizowaną dziedziną nauki najbardziej znaną w przemyśle lotniczym i stoczniowym. Metody oszacowania pęknięć są często unikalne dla konkretnej organizacji. Niektórzy potrzebują wyspecjalizowanych lecz standardowych narzędzi dla modelowania pękania i walidacji swoich projektów. Jednak wiele firm wymaga stworzenia własnych procedur i dostrojenia algorytmów dla ich specyficznych potrzeb. Większość z nich potrzebuje środowiska które pozwoli na wymianę przejrzystych informacji z innymi grupami w organizacji. GlyphWorks Crack Growth spełnia wszystkie wymienione wymagania.
   Crack Growth dostarcza możliwości pełnej analizy mechaniki pękania (LEFM) przy użyciu sprawdzonych w przemyśle metodologii, otwartego środowiska dla użytkowników wymagających osadzenia w nim własnych algorytmów, zaawansowanego narzędzia do tworzenia raportów wraz z gwarancją jakości. Wśród wbudowanych praw wzrostu znajdują się między innymi NASGRO3, Forman, Paris, Walker i inne. Efektywność pakietu ukrywa nowoczesną technologie za bardzo przyjaznym i intuicyjnym interfejsem graficznym pozwalającym w elegancki sposób uzyskać wgląd w proces i wyniki analizy.

ZMĘCZENIE W OPARCIU O CAE - DesignLife

DesignLife jest pierwszym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie pełnym procesem analizy w jednym środowisku. Raz zdefiniowany proces może być użyty wielokrotnie. Wystarczy zadać poprawne obciążenia, materiały oraz wczytać model CAE i po uruchomieniu procesu przejrzeć raport. Od tego momentu nawet najbardziej skomplikowana analiza przebiega automatycznie i bardzo efektywnie. Weryfikując rozwiązanie możliwe jest przeglądanie wyników pośrednich, zwiększając jego pewność. Wszystkie narzędzia, od obliczeń wskaźników bezpieczeństwa do zaawansowanego modelowania niezawodności, mogą zostać wstawione w pętlę symulacji i optymalizacji. Po przygotowaniu procesu możliwe jest jego zabezpieczenie i dostarczonie współpracownikom, tak by zminimalizować możliwość powstania pomyłek, zapewnić spójność pomiędzy wewnętrznymi działami i zewnętrznymi zleceniodawcami.
Więcej informacji o programie znajduje się na oddzielnej stronie nCode DesignLife