Od kiedy ANSYS inc. kupił dwa największe kody do symulacji przepływów (CFX i FLUENT) mamy do dyspozycji najpotężniejsze na rynku narzędzia do symulacji przepływów. Computational Fluid Dynamics (CFD) jest dziedziną dotyczącą symulacji zachowania się systemów, procesów i urządzeń związanych z przepływem cieczy i gazów, ciepła i masy, reakcji chemicznych i związanych z nimi zjawisk fizycznych. Dokładniej obliczeniowa dynamika płynów (CFD), może być stosowana w celu zmniejszenia spadków ciśnienia, do przewidzenia siły nośnej, siły ciągu, siły docisku, aby przewidzieć ciąg wirnika, do obliczenia przepływu powietrza w klimatyzowanych pokojach, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, aby zoptymalizować proces mieszania, itp. Więcej o produktach ANSYS do symulacji przepływów znajdziesz tu. ANSYS posiada również moduł przeznaczony dla konstruktorów ANSYS AIM

 

     Symulowany podgrzewacz znajduje zastosowanie jako część składowa instalacji do przygotowania gazu wydobywanego z odwiertów. Ma on za zadnie podgrzanie płynu złożowego wydobywanego z odwiertów, solanki służącej do wygrzewania odwiertu oraz gazu opałowego zasilającego m.in. palnik podgrzewacza. W omawianym podgrzewaczu jako źródło ciepła zastosowano płomienicę opalaną gazem.

     W czasie eksploatacji gazociągów w obniżeniach odkłada się woda. Powoli zostaje zmniejszane światło rury, aż do momentu jej pełnego zaczopowania. W tym momencie cały "korek wodny" zostaje wypchnięty z syfonu i jest transportowany gazociągiem. W celu ochrony urządzeń stosuje się urządzenie - Slug Catcher.