Dzień z ANSYS

Zastosowanie ANSYS w mechanice

Symulacja złozonych zjawisk w mechanice
statyka / nieliniowości / implicit - explicit


Całodniowe spotkanie, na którym przedstawimy mozliwości ANSYS oraz LSDYNA w zastosowaniach w mechanice. Zaprezentujemy oprogramowanie od strony jego mozliwości wraz z przykładami jego wykorzystania. 


16 grudzień 2009 - RZESZÓW

szczegóły dotyczące miejsca już wkróce

 Wydajne symulacje złożonych zjawisk w mechanice

Obecnie coraz więcej firm poszukuje rozwiązania, które pozwala zwiększyć konkurencyjność, zmniejszyć koszty oraz wyprzedzić konkurencję. Wszystkie te efekty można uzyskać poprzez stosowanie symulacji komputerowych w procesie projektowym. Dzięki symulacji mamy możliwość testowania wielu rozwiązań, wielu materiałów a dzięki optymalizacji znaleźć najlepszą rozwiązanie.
 
Nowoczesne oprogramowanie (takie jak ANSYS) pozwala na sprawdzenie konstrukcji pod względem  np. maksymalnych naprężeń, odkształceń, przeprowadzić analizę termiczną czy uwzględniając szereg czynników analizę zmęczeniową.

Sprawdzone i stosowane w nauce i w przemyśle oprogramowanie firmy ANSYS oraz LSTC (LS-DYNA) pozwala na wydajne wprowadzanie symulacji komputerowej w proces projektowy.
Seminarium ma za zadanie przedstawienie inżynierom oraz konstruktorom możliwości oprogramowania ANSYS oraz LS-DYNA w rozwiązywaniu nieliniowych analiz statycznych oraz dynamicznych. W czasie seminarium będą także prezentowane liczne przykłady zastosowań.


Do kogo skierowane jest to seminarium:
  • inzynierowie rozwoju produktu, osoby wykonujące analizy i zainteresowane wszechstronnymi analizami statycznymi i dynamicznymi z wykorzystaniem metody elementu skończonego (MES)
Plan spotkania   (9.00 - 14.00):

Rozpoczęcie

Teoria
-  MES, Nieliniowości
-  Kiedy analizy Implicit a kiedy explicit

Materiały
- modele materiałów, zmęczenie, zniszczenie
- kompozyty

Statyka
- uszczelki, sworznie i kontakt
- liniowe i nieliniowe wyboczenie, graniczne obciążenie

Przerwa kawowa

Dynamika
- analiza modalna, harmoniczna, spektralna, układy wirujące,

Dynamika stanu nieustalonego
- ruch bryły sztywnej, zderzenia, upadki, wybuchy,  uderzenia z dużą prędkoscią

Produkty
- kroki symulacji, warunki brzegowe, siatka
- optymalizacja

Pytania i dyskusja


Zapraszamy przedstawicieli firm oraz wyższych uczelni - wstęp wolny

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa
wysyłając formularz zgłoszeniowy na fax nr: (32) 768-36-35
lub zarejestrować się poprzez poniższy formularz elektroniczny:  


{ckform formANSYSwMechanice }