» ANSYS HFSS – Projektowanie i symulacja pracy anten i układów elektronicznych

ANSYS HFSS – Projektowanie i symulacja pracy anten i układów elektronicznych

ANSYS HFSS jest zaawansowanym narzędziem do symulacji pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości. Zastosowanie nowoczesnych i wydajnych solverów w połączeniu z w pełni zautomatyzowanym adaptacyjnym procesem tworzenia siatki elementów skończonych (adaptive meshing) sprawia, że jest on idealnym narzędziem dla inżynierów dla których liczy się czas i dokładność. HFSS posiada najbardziej zaawansowaną technologię umożliwiającą użytkownikowi korzystanie z szeregu dostępnych solverów wykorzystujących między innymi metodę elementów skończonych, metodę momentów, metodę hybrydową łączącą powyższe metody, a także solverów w domenie częstotliwości i czasu.

HFSS daje inżynierom możliwość rozszerzenia analizy polowej o dynamiczne połączenie z analizą typu harmonic-balance i symulacji stanów przejściowych. Dzięki unikalnym możliwościom oprogramowania inżynierowie wykorzystujący symulację komputerową mają możliwość optymalizacji zarówno nowych jak i istniejących produktów. HFSS znajduje szerokie zastosowania w przemyśle elektronicznym na przykład do projektowania anten, macierzy antenowych, pasywnych elementów RF, aplikacji mikrofalowych, konektorów, układów scalonych, płytek PCB.

ANSYS HFSS – możliwości

HFSS posiada wbudowane dwa interfejsy graficzne – 3D Modeler oraz 3D Layout:

  • HFSS 3D Modeler umożliwia tworzenie oraz import skomplikowanych geometrii CAD komponentów HF takich jak np. anteny, elementy RF i mikrofalowe, aplikacje biomedyczne. Daje nam to możliwość ekstrakcji parametrów macierzy rozproszenia (S, Y, Z), wizualizację w 3D pól elektromagnetycznych (bliskich i dalekich), a także wygenerowanie pełnofalowego modelu SPICE, który następnie możemy połączyć z symulatorem obwodowym.
  • HFSS 3D Layout – jest to interfejs zoptymalizowany pod kątem geometrii posiadających strukturę warstwową (układy scalone, płytki PCB). Geometria jest renderowana w środowisku 2D, natomiast wszystkie istotne aspekty geometrii 3D są uwzględniane w trakcie symulacji komputerowej włączając w to między innymi wpływ grubości ścieżek, sposób wytrawiania, punktów lutowniczych itd. HFSS 3D Layout posiada zaawansowaną technologię tworzenia siatki zoptymalizowaną pod kątem analiz aplikacji posiadających strukturę warstwową. 

Studium przypadku:

Tabela możliwości modułów elektromagnetycznych ANSYS