» Dofinansowania do szkoleń MESCO w 5-ciu krokach!

Dofinansowania do szkoleń MESCO w 5-ciu krokach!

 Co zrobić by dostać dofinansowanie? To proste!

  1. Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś  firmy  w Bazie Usług Rozwojowych zrób to właśnie teraz na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Możliwość skorzystania z dofinansowania dotyczy zarówno szkoleń otwartych jak i szkoleń indywidualnych, sprawdź dostępne szkolenia organizowane przez naszą Firmę w zakładce szkolenia.
  3. Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia terminu, listy uczestników oraz zakresu materiału ( w przypadku szkoleń indywidualnych). 
  4. Zgłoś się do operatora PSF (Podmiotowego Systemu Finansowania) działającego w danym województwie w celu złożenia odpowiednich dokumentów. Listę operatorów obsługujących dane województwo znajdziesz tutaj funduszeeuropejskie.gov.pl.
  5. Po otrzymaniu potwierdzenia od operatora, otrzymasz indywidualny numer tzw. ID wsparcia umożliwiający udział w kursie z dofinansowaniem!

Do zobaczenia!