» Analizy wytrzymałościowe i przepływowe w ANSYS AIM

Analizy wytrzymałościowe i przepływowe w ANSYS AIM

Ze względu na zmianę struktury produktów ANSYS, kurs ten został usunięty z naszego portfolio. Zobacz aktualną listę szkoleń.

Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:

Cena standardowa1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni800,00 PLN/netto
Studenci500,00 PLN/netto

Poziom: podstawowy

Cel szkolenia:

Zapoznanie użytkownika z oprogramowaniem ANSYS AIM pod kątem prostych analiz mechanicznych i przepływowych.

W ramach kursu zostaną przedstawione: tworzenie prostej geometrii, edycja i przygotowanie zaimportowanej z zewnętrznego źródła geometrii do analizy, metody tworzenia siatek, zadawanie warunków brzegowych, ustawianie parametrów i uruchamianie symulacji, a także obróbka wyników. Przedstawione przykłady będą dotyczyć symulacji mechanicznych i przepływowych, w tym z uwzględnieniem termiki. Użytkownik, po odbyciu kursu, będzie potrafił samodzielnie wykonać podstawowe analizy wyżej wymienionych typów.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się na co dzień symulacjami komputerowymi (np. konstruktorzy) lub analityków korzystających już z flagowych rozwiązań ANSYSa w obrębie jednej z fizyk, chcących wykonywać proste obliczenia z dziedziny przepływowej i/lub mechaniki.