» Analiza rozkład pola elektromagnetycznego dla wybranych geometrii aplikatorów magnetycznych

Analiza rozkład pola elektromagnetycznego dla wybranych geometrii aplikatorów magnetycznych

Celem projektu było wykonanie obliczeń elektromagnetycznych 3D mających na celu wyznaczenie rozkładu pola indukcji magnetycznej B w osi poprzecznej oraz podłużnej dla wybranych geometrii aplikatorów magnetycznych, zbadanie wpływu zastosowania rdzenia magnetycznego na kształt pola oraz obliczeń dla różnych wartości prądu płynącego w cewkach.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS Maxwell


Rys. 1: Wpływ zastosowania rdzenia magnetycznego na kształt pola indukcji magnetycznej B.


Rys. 2: Indukcja magnetyczna B wzdłuż płaszczyzny XY oraz XZ.
 
Rys. 3: Rozkład indukcji magnetycznej B wzdłuż linii X, Y, Z.


 pobierz plik z opisem projektu

Osoba kontakowa:
Tomasz Kądziołka
tel. (32) 768 – 36 – 36