Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

symulacja bg

ROI w odniesieniu do ANSYS

Większość produktów przemysłowych pracuje na coraz wyższych parametrach, a przedmioty użytku codziennego mają coraz szerszą funkcjonalność. Efektem są wyższe koszty rozwoju wynikające z konieczności prowadzenia wielowariantowych badań. Aby te wydatki obniżyć często nie uwzględnia się wszystkich rodzajów obciążeń jakim poddany jest produkt, a wiele koncepcji w ogóle nie jest badanych. Symulacja komputerowa w oprogramowaniu ANSYS pozwala nam ominąć te ograniczenie. Zwrotem z inwestycji jest znacznie większa wydajność procesu rozwoju i badań, możliwość rozpatrywania większej ilości wariantów konstrukcyjnych i pewność zachowania się finalnego produktu.

Sprawdzona i rozwijana od ponad 40. lat technologia ANSYS dostarcza nam szczegółowych informacji o produkcie długo przed jego powstaniem. ANSYS pozwala na badanie bardzo szerokiego spektrum parametrów, wrażliwości konstrukcji na ich zmiany i wzajemnego oddziaływania wielu rodzajów obciążeń. Dzięki temu możemy skrócić okres negatywnego przepływu finansowego wynikającego z przygotowaniem produktu do produkcji. Co najważniejsze to fakt, że dzięki stosowaniu technologii ANSYS walidacja normowa oraz inne testy produktu to jedynie formalność ponieważ ANSYS dostarcza wiarygodne wyniki.

Zasadniczym celem kardy zarządzającej jest utrzymanie wysokiej wydajności procesu projektowania i rozwoju bez narażania jakości finalnego produktu. Stosowanie narzędzi ANSYS znacznie skraca proces projektowy równocześnie zapewniając możliwość wielowariantowych badań. Oprogramowanie ANSYS jest szybsze niż konkurencji, ma większą funkcjonalność i nieporównywalnie większe możliwości.

ROI2

 

Z perspektywy zarządzania

Spośród ponad 500 przebadanych firm to samo pytanie było zadane menadżerom oraz inżynierom zaangażowanym w proces rozwoju produktu. Widać wyraźnie że póki symulacja rozwiązuje problem inżyniera, jego opinie nie wiele różni się od opinii przełożonych. Natomiast inżynierowie, nie będący bezpośrednio związani z decyzjami dotyczącymi rozwoju firmy, nie widzą zastosowania symulacji w kwestiach związanych z wejściem na nowe rynki czy też tworzenia nowej funkcjonalności dla istniejących produktów. Inaczej sprawa ma się wśród decydentów. Z perspektywy firmy nowe produkty, nowa funkcjonalność, nowe rynki to fundamenty przyszłości firmy. Technologia ANSYS pozwala na tworzenie wirtualnych prototypów których warunki pracy mogą być precyzyjnie określone zanim powstanie pierwszy prototyp. Dzięki temu zarząd może podejmować decyzję np. o tworzeniu produktów katalogowych, wejściu na nowy rynek na którym panują inne wymagania normowe itd.

ROI1

Im szybciej tym taniej

Innym aspektem symulacji komputerowej są koszty zmian w projekcie. We wczesnej fazie rozwoju produktu zmiany są nieporównywalnie tańsze i znacznie szybsze niż dokonywanie ich po walidacji fizycznej. Dzięki technologii ANSYS możemy wyeliminować tzw. choroby wieku dziecięcego produktu ponieważ ANSYS pozwala w łatwy sposób przeprowadzić symulacje działania nie tylko wybranego komponentu ale całego systemu. Innym pozytywnym aspektem stosowania symulacji we wczesnej fazie projektowej jest możliwość analizowania, niedostępnej w testach fizycznych, ilości parametrów i ich wzajemnego oddziaływania.

 fig2

W MESco jesteśmy świadomi biznesowych aspektów symulacji komputerowej. Poprzez poznanie procesu rozwoju produktu i wiedzy dotyczącej planów zarządu możemy zaproponować najbardziej optymalne pod kątem finansowym rozwiązania. Nasze doświadczenie i wiedza techniczna pozwalają nam aktywnie wspierać naszych Klientów w planach rozwojowych.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

 

Oprogramowanie

SZKOLENIA

USŁUGI MESCO