» Projektowanie w oparciu o symulacje

Projektowanie w oparciu o symulacje

W wyniku skrócenia czasu życia większości produktów użytkowych oraz podniesienia parametrów pracy produktów przemysłowych zastosowanie symulacji komputerowej przestało być opcją, a jest już koniecznością. Jednak samo stosowanie dobrych narzędzi nie gwarantuje sukcesu z perspektywy funkcjonowania firmy. Projektowanie w oparciu o symulacje komputerową to efekt tych zmian. Dzięki symulacji komputerowej proces rozwoju produktu uzyskuje potężne, uniwersalne narzędzie do weryfikacji każdego etapu.

Poniżej znajduje się schemat typowego procesu rozwoju produktu: od koncepcji po produkcję. W wyniku konkurencji na rynku proces ten z roku na rok jest coraz krótszy, a produkty stają się coraz bardziej złożone. Symulacja komputerowa w oprogramowaniu ANSYS pozwala szefom projektu i menadżerom produktu zrozumieć jak zachowa się finalna konstrukcja długo przed produkcją. Jeśli jednak symulacja komputerowa jest umieszczona w niewłaściwym miejscu procesu projektowego – nie przynosi wówczas oczekiwanego zysku. 

proces rozwoju produktu

Dlatego projektowanie w oparciu o symulacje wymaga pewnych zmian w organizacji pracy…

SKUTECZNE WDROŻENIE

MESco wdraża oprogramowanie ANSYS od 1994r. Dzięki temu dysponujemy dużym bagażem doświadczeń, którym dzielimy się z naszymi Klientami.

Wdrożenie to nie tylko nauczenie użytkownika korzystania z oprogramowania i nauka interpretacji wyników oraz oceny poprawności przeprowadzonej symulacji. Wdrożenie to również uświadomienie kadry kierowniczej, że symulacja komputerowa umożliwia podejmowanie odważnych, a równocześnie bezpiecznych decyzji biznesowych. Czy produkt może być lżejszy? Jak zwiększyć jego wytrzymałość? Jak dostosować mój produkt do wymagań nowej normy? 

Aby w pełni korzystać z możliwości jakie daje oprogramowanie do symulacji komputerowej konieczna jest umiejscowienie symulacji w samym sercu procesu rozwoju produktu. Nie jest to intuicyjne, ani proste – dlatego MESco oferuje pełne wsparcie w tej dziedzinie.

projektowanie w oparciu o symulacje

SYMULACJA TO WIĘCEJ NIŻ OPROGRAMOWANIE

Symulacja komputerowa nie ma służyć do potwierdzenia intuicji konstruktorów. ANSYS to narzędzie do tworzenia nowej jakości w oparciu o istniejącą wiedzę konstruktorów. Sam fakt uzyskiwania wiarygodnych wyników niczego nie zmienia jeśli te wyniki nie staną się podstawą do rozwoju. Innymi słowy – celem symulacji jest optymalizacja. Nie chodzi jedynie o obniżenie masy (kosztów produkcji), ale poszukiwanie nowych materiałów, optymalizacje topologiczną, rozwiązywanie problemów produkcyjnych, określanie rygoru montażowego, six-sigma itd. Nie da się jednak w pełni wykorzystać potencjały oprogramowania ANSYS bez efektywnego wdrożenia symulacji w proces rozwoju produktu.

MESco współpracuje z korporacjami w których proces ten jest opanowany do perfekcji. Czerpiąc z doświadczeń najlepszych staramy się uświadamiać naszych Klientów o tym, że działające rozwiązanie nie zawsze są najlepsze.

projektowanie w oparciu o symulacje

MESco – Twój partner w symulacji komputerowej.