» ANSYS Workbench » ANSYS Customization Toolkit (ACT)

ANSYS Customization Toolkit (ACT)

ansys act

Ansys Customization Toolkit (ACT)

pozwala zaprojektować i dostosować do własnych wymagań użytkownika niemal całe środowisko ANSYS Workbench, poczynając od włąsnej definicji warunków brzegowych, korzystanie z zewnętrznego solvera oraz własną obróbkę uzyskanych wyników, włączając w to zupełnie nowe wyniki lub wykresy.
Na chwilę obecną ACT bazuje na środowisku ANSYS Mechanical Workbench.  Pozostałe środowiska jak CFD, DesignModeller, DesignXplorer,… będą dostępne w następnych wersjach rozwojowych ANSYS Customization Suite (ACS)Zobacz przykładowe projekty MESco wykonane w ANSYS ACT.

Do czego służy ACT i jaka jest główna idea jego powstania? 

W wielkim skrócie można to opisać w dwóch punktach:

 • unifikacja i ujednolicenie przepływu informacji wewnątrz projektu
 • uproszczeniu i konsolidacji środowiska dla łatwiejszej obsługi przez użytkownika, grupę użytkowników.

W swojej koncepcji ACT jest zbliżone do makr APDL (Ansys Parametrc Design Language), z tym, że opiera się głownie na mechanizmach XML (obiekty GUI) oraz języku programowania Python.  Oczywiście wciąż można dołączać rónież makra APDL czy JScript.

ACT oferuje:

 • hermetyzację makr APDL, co pozwala na wykorzystanie biblioteki posiadanych już własnych makr APDL w środowisku Mechanical Workbench
 • wypełnia luki pomiędzy solverem MAPDL a środowiskiem Workbench, pozwalając na uzyskanie nowej funkcjonalności jakiej wymaga użytkownik
 • oferuje całkowicie nowe funkcje postprocesora, definicję zupełnie nowych, włąsnych wynków przez użytkownika
 • integracja z zewnętrznymi solverami.

Dodatkowo ACT umożliwia dostęp do:

 • obiektów graficznych (jak np. linie, powierzchnie, tekst,…  warunki brzegowe)
 • mechanizmów już istniejących (polecenia JScript, dodatkowe błędy, ostrzeżenia,…)
 • elementów środowiska Workbench (dostęp do danych aplikacji, w tym materiałowych, wywołanie poleceń Python’a
 • zewnętrznych modułów Python’a (nowe panele GUI, wykresy, …)


Rozróżniamy dwa główne komponenty ACT:

 • ACT Development Toolkit: używany do tworzenia nowych rozszerzeń (extensions) oraz nowych elementów GUI.  Moduł wymaga osobnej licencji.  ANSYS zapewnia wsparcie techniczne oraz dokumentację.
 • ACT Extensions: podukt finalny komponentu ACT Development Toolkit. Dostępny dla końcowego użytkownika (podobnie jak UDF), nie wymaga dodatkowych licencji ale również rozszerzenia napisane przez użytkownika nie są objęte pomocą techniczną ze strony ANSYS.Narzędzie Extensions jest pomyślane w taki sposób by w łatwy sposób możliwe było przeniesienie funkcjonalności istniejących w starszych wersjach GUI, jak MAPDL, LSTC-PrePost, czy FLUENT, jak również dodawać całkowicie nowe elementy, solvery i narzędzia. Aby skroić GUI ANSYS na potrzeby użytkownika. Z kanałów dystrybucji wiemy już, że na tej kanwie powstają pluginy do wielu zewnętrznych narzędzi jak choćby, tłoczenia blach FTI, wtrysku tworzyw sztucznych, optymalizacji topologicznej TOSCA itp…

Wszystkie osoby zainteresowane dostępnymi narzędziami lub tworzeniem nowych prosimy o kontakt.

ANSYS Extension Library

Na stronie Klienta ANSYS (Customer Portal) dostępnych jest wiele rozszerzeń ACT, a wśród nich:

 • Frequency Dependent Damping – tłumienie zależne od częstotliwości najczęściej stosowane dla elastomerowych wibroizolatorów, gum,
 • Non Linear Results Info Extension – dodatkowe informacje dla wyników nieliniowych
 • Piezo Extension – wprowadza efekt piezoelektryczny do analizy, statycznej, harmonicznej oraz dynamicznej,
 • Submodeling Extension – umożliwia submodeling Solid 2 Shell i Shell 2 Shell
 • FE Info Extension – informacje o numerach węzłów, elementów, np. umożliwia sprawdzenie i wybranie numeru węzła w workbench
 • Convection Extension – specyficzne dla MAPDL definicje warunku konwekcji
 • Beam Results Viewer Extension – między innymi wyświetlanie wyników momentów gnących w postaci przestrzennych wykresów
 • Acoustics Extension – moduł akustyki, umożliwia analizę rozchodzenia sie fali akustycznej w różnych ośrodkach, cieczach, gazach, ciałach stałych, jak i emisji, absorpcji i dyfrakcji fal, analizę postaci modalnych, natężenia dźwięku w polu bliskim jak i dalekim, jak również symulacja zbiorników z cieczą.
 • 3D_Surface_Effect Extension – efekt konwekcji 3D dla modeli 2D
 • Morphing2D Extension – przekształcenie siatki, doskonałe dla optymalizacji kształtu uszczelek
 • Workbench LS-DYNA – wprowadzenie modułu LS-DYNA do Workbench, pozwalające na pre i postprocessing, zakładanie specyficznych warunków brzegowych dla Explicit jak i wyświetlanie map i wykresów dla rezultatów
 • FSI Transient – przeniesienie rezultatów z CFD w wybranych krokach stanu nieustalonego do Mechaniki
 • Distributed Mass – wprowadzenie masy rozproszonej, służy modelowaniu np efektu tkaniny izolującej
 • BeamEndRelease Extension – ingerencja w sztywność połączenia belek pozwalająca np. na wprowadzenie przegubu
 • PanetX – symulacja wtrysku tworzyw sztucznych w środowisku ANSYS

Kilka przykładów użycia Workbench Extensions :

Przygotowanie oraz wyświetlenie wyników w ANSYS LS-Dyna wewnątrz Workbench:

Wynik kolizji, zderzenie kulki stalowej z cienką blaszką miedzianą przy prędkości 36 km/h

Postać pola natężenia dźwięku dla zbiornika kompresora powietrza dla wysokiej częstotliwości wymuszenia. Efekt w postaci rezonatora Helmholtza:

Graficzna prezentacja rozkładów momentów gnących w belkach: