» Symulacja przepływu w kanale spalin

Symulacja przepływu w kanale spalin

Obliczenia MESco: CFD

Symulacja przepływu w kanale spalin

     W celu zmniejszenia poziomu hałasu w otoczeniu elektrowni, zdecydowano dołożyć w kanale spalin tłumiki akustyczne pełniące zarazem rolę kierownic dla przepływających spalin.
     Symulacja miała na celu zobrazowanie zmiany charakterystyki przepływu zachodzącej w kanale spalin przed zainstalowaniem kierownic jak i po ich zainstalowaniu w postaci profili prędkości, linii prądu oraz rozkładu ciśnień. Dodatkowo kształt tłumików został poddany optymalizacji.

Kierunek przepływu spalin w kanale bez kierownic.


Linie prądu obrazujące sciężkę przepływu spalin w kanale bez kierownic (A) oraz w kanale z kierownicami (B). Symulacja została przeprowadzona na zlecenie firmy Energopiast Sp. z o. o.