» Krzyżownica kolejowa

Krzyżownica kolejowa

Wykonano nieliniowe analizy statyczne uwzględniające kontakt pomiędzy częściami. Celem symulacji było określenie przemieszczeń i poziomu naprężeń w konstrukcji (wykonanie analizy wytrzymałościowej).
Przemieszczenia w krzyżownicy dla wybranego przypadku obciążenia