» Konsolidacja IT

Konsolidacja IT

Często kuszącym rozwiązaniem, zamiast sporej inwestycji, jest korzystanie z wielu tanich rozwiązań, które punktowo spełniają swoje zadanie. Według badań Aberdeen Group, firmy standaryzujące narzędzia do symulacji mogą oczekiwać  znacznego wzrostu wydajności pracy swoich inżynierów (badano 552 firm wśród kilkunastu gałęzi przemysłu).


Skąd pozytywne efekty konsolidacji?

Odpowiedzią jest spójny system plików na różnym etapie rozwoju produktu. Produkty stają się coraz bardziej wielofunkcyjne, złożone i pracuje na wyższych parametrach. Efektem jest zwiększenie ilości zagadnień fizycznych które muszą być uwzględnione przy projektowaniu.

Jako przykład przyjrzyjmy się antenie. Musi być ona zaprojektowana pod kątem mechanicznym (wytrzymałość, montaż), przepływowym (obciążenie wiatrem, termika) i elektromagnetycznym (EMI/EMC, charakterystyka, straty). Oznacza to że potencjalnie 2 lub 3 działy będą analizować tą samą konstrukcję pod innym kątem.

Dzięki jednej platformie obliczeniowej możliwa jest wymiana danych między tymi działami i uwzględnianie wyników jednej symulacji jako obciążenie wstępne w innej. Jak grzeje się układ elektroniczny i czy obudowa jest optymalnie zaprojektowana pod kątem chłodzenia pasywnego? Taka wymiana informacji pozwala na projektowanie lepszych produktów.

TAŃSZE ROZWIĄZANIA – NISKIE ROI

Wśród 552 badanych firm średnio 3,6 godziny na każdą analizę jest przeznaczane na import/export danych. Oznacza to że w roku (w zależności od ilości prowadzonych analiz) kilka pełnych dni roboczych to czas jaki analityk musi poświęcić by przygotować i przenieść dane z jednego systemu do drugiego.

Typowym powodem dla którego użytkownik decyduje się aby korzystać z różnych systemów jest zbyt silne skupienie na danym etapie symulacji zamiast na całym procesie rozwoju produktu. Cena nie jest kluczowa jeśli zakup jest inwestycją.

W ANSYS problem wymiany danych nie istnieje. ANSYS Workbench pozwala na realizowanie wszystkich etapów symulacji: od przygotowania geometrii CAD po obróbkę wyników. Od prostych analiz w obrębie jednego zjawiska po zaawansowane symulacje Multiphysics.

EFEKT: ŁATWIEJSZE ZARZĄDZANIE

Kadrę kierowniczą badanych firm zapytano jakie efekty przyniosła konsolidacja rozwiązań do symulacji komputerowej. 60% badanych zauważyła wyraźną poprawę w płynności procesu projektowego.

Z czego wynika różnica i dlaczego pytano kadrę kierowniczą a nie użytkowników? Menadżerowie mają nieco inną perspektywę na symulację komputerową. Dzięki platformie do symulacji komputerowej możliwy jest skoordynowany rozwój nawet najbardziej złożonych produktów. Jednak nie ma takiej możliwości gdy każdy dział czy inżynier posiada inne oprogramowanie. Pojedynczy program rozwiązuje problem inżyniera ale platforma rozwiązuje problem firmy. Dlatego większość korporacji dąży do unifikacji zaplecza IT ponieważ minimalizuje to koszty i pozwala na współpracę różnych jednostek biznesowych.

To tylko jeden z powodów dla których ANSYS jest liderem, a mianowicie – dostarcza kompletną platformę do symulacji komputerowej, która pozwala redukować koszty zarówno na poziomie IT jak i na poziomie użytkownika końcowego.