Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Dfr Solutions jest producentem oprogramowania Sherlock Automated Design Analysis który umożliwia elektronikom wykonanie w łatwy sposób analiz termicznych i mechanicznych projektowanych układów scalonych. Sherlock jest brakującym ogniwem w procesie projektowym układów elektronicznych. Standardowo symulacje mechaniczne, przepływowe czy termiczne układów PCB były wykonywane przez osobny zespół przeznaczony do symulacji komputerowej. Dzięki narzędziom Dfr Solutions elektronicy mogą w zautomatyzowany sposób zweryfikować swój projekt pod kątem kryteriów wcześniej nie branych pod uwagę.

how sherlock worksSherlock automatycznie zamienia modele ECAD i MCAE na model elementów skończonych i pozwala wykonywać następujące analizy:

Pełna integracja produktów Dfr powinna zakończyć się w drugiej połowie roku. Do tego czasu na naszej stronie pojawi się więcej szczegółów o nowych produktach ANSYS. Więcej informacji o zakupionej technologii znajdą Państwo na stronach: