» ANSYS kupił DfR Solutions

ANSYS kupił DfR Solutions

Dfr Solutions jest producentem oprogramowania Sherlock Automated Design Analysis który umożliwia elektronikom wykonanie w łatwy sposób analiz termicznych i mechanicznych projektowanych układów scalonych. Sherlock jest brakującym ogniwem w procesie projektowym układów elektronicznych. Standardowo symulacje mechaniczne, przepływowe czy termiczne układów PCB były wykonywane przez osobny zespół przeznaczony do symulacji komputerowej. Dzięki narzędziom Dfr Solutions elektronicy mogą w zautomatyzowany sposób zweryfikować swój projekt pod kątem kryteriów wcześniej nie branych pod uwagę.

Sherlock automatycznie zamienia modele ECAD i MCAE na model elementów skończonych i pozwala wykonywać następujące analizy:

Pełna integracja produktów Dfr powinna zakończyć się w drugiej połowie roku. Do tego czasu na naszej stronie pojawi się więcej szczegółów o nowych produktach ANSYS. Więcej informacji o zakupionej technologii znajdą Państwo na stronach: