» Funkcjonalność oprogramowania Rocky DEM

Funkcjonalność oprogramowania Rocky DEM

ANSYS Rocky DEM jest narzędziem przeznaczonym do modelowania wszelkich materiałów sypkich dla każdej gałęzi przemysłu. Poczynając od górnictwa, poprzez farmację aż po przemysł spożywczy. Jego największą zaletą ponad konkurencyjnymi kodami jest możliwość zastosowania dowolnego kształtu i rozmiaru cząstek jak również ich kruszenia, bazując na dostępnych modelach zniszczeń tak więc obszar zastosowań jest praktycznie nieograniczony.

symulacja przesiewacza taśmowego za pomocą ANSYS Rocky DEM
Dlaczego Rocky?

Program Rocky DEM jest narzędziem o intuicyjnym i przejrzystym interfejsie, dający przy tym ogromne możliwości. Użytkownik ma możliwość nie tylko przeglądu wyników w trakcie obliczeń ale również ich obróbkę, co pozwala to efektywnie wykorzystać czas obliczeń.

Modelowanie zniszczeń cząstek oraz zużycia powierzchni

Rocky DEM pozwala nie tylko badać rozpad samych cząstek i ich oddziaływanie na otoczenie ale i zużycie samej geometrii, z którą ma styczność badany materiał. Możliwe jest również eksport „zużytej” geometrii do dalszych badań.

Rocky DEM daje możliwości w zakresie symulacji zniszczenia pojedynczej cząsteczki
Pełna integracja ze środowiskiem ANSYS Workbench

Poza wbudowanymi funkcjami, Rocky DEM posiada możliwość integracji ze środowiskiem ANSYS Workbench dla celów wyznaczenia obciążeń geometrii badanym materiałem. Dodatkowo, Rocky DEM pozwala na integrację z programem Fluent, poprzez jedno lub dwu kierunkowy przesył danych. W ten sposób, możliwe jest badanie wpływu przepływu cieczy lub gazu na ruch materiału (np. zbadanie zjawiska fluidyzacji), włączając w to przepływ ciepła pomiędzy czynnikami.

Proste modelowanie przenośników, szybki import geometrii

Poza importem dowolnej geometrii z programów CAD, możliwe jest również wykorzystanie predefiniowanych modeli przenośników taśmowych z dostępnej biblioteki oraz w prosty sposób dokładne dopasowanie danego przenośnika do wymagań użytkownika poprzez zadanie parametrów takich jak: gabaryty przenośnika (długość, szerokość taśmy, średnica bębnów), ustawienie rolek i prędkość taśmy. W ten sposób użytkownik zwolniony jest ze żmudnego tworzenia lub modyfikacji przenośnika w zewnętrznym oprogramowaniu.

symulacja DEM
Rocky DEM daje bardzo duże możliwości modelowania kształtów cząsteczek

Rocky DEM – wybrane możliwości

 • Możliwość prowadzenia symulacji na 8 rdzeniach procesora lub na 1 karcie graficznej,
 • Nie sferyczny kształt cząstek (polyhedra, lub własny model STL),
 • Analiza niszczenia cząstek (model Ab-T10 oraz model Tavaresa),
 • Modelowanie przepływu ciepła oraz przepływu cieczy,
 • Możliwość analiz multi fizycznych w połączeniu ze środowiskiem ANSYS (analiza CFD-DEM – analiza jedno lub dwu kierunkowa oraz DEM-FEM);
 • Prowadzenie analizy z wykorzystaniem ruchomej się siatki,
 • Analiza zużycia powierzchni,
 • Analiza reologiczna, adhezyjna;
 • Łatwy import geometrii CAD , plików siatki (obsłusiwane formaty: *.stl, *.dxf, *.xgl, *.cas *.cas.gz, *.msh;
 • Łatwy import parametrów solvera,
 • Export obciążeń geometrii wywołanych ruchem cząstek,
 • Export wyników (obrazy, tabele, krzywe)
 • Export geometrii poddanej zużyciu
 • Możliwość generacji podajników taśmowych
 • Skryptowanie i tworzenie makr w języku Python,
 • Zaawansowane, zintegrowane narzędzia do post-processingu,
 • Wsparcie dla systemu Linux.