» Aktualności » Co nowego w CFD?

Co nowego w CFD?

Wersja 2023R2 w przypadku przepływowych komponentów Ansys jest swego rodzaju ewolucją w stosunku do starszej wersji i ma za zadanie poprawić wydajność oraz stabilność działania wprowadzonych funkcjonalności.

Ansys Fluent:
Wersja 2023R1 przyniosła użytkownikom nową funkcjonalność, czyli solver GPU. Narzędzie to pozwala na wykorzystanie procesorów graficznych, a tym samym przyśpieszenie czasu trwania często bardzo długich symulacji. Więcej o solverze GPU i benchmarkach mogą Państwo przeczytać w artykule „ANSYS Fluent GPU: szybki, ale czy dokładny?” znajdującym się na naszym blogu. W wersji 2023R2 postawiono na udoskonalenie oraz poprawę pracy alternatywnego solvera GPU. Znaczącą zmianą jest możliwość zastosowania sprzężonego solvera coupled. Opcja ta jest dostępna na razie dla użytkowników jako funkcja beta. Z punktu widzenia prowadzenia analiz przepływowych z pewnością wpłynie to na stabilność wykonywanych obliczeń.
Nowa wersja została rozszerzona również o możliwość modelowania domen obrotowych metodą sliding mesh oraz o symulacje procesu spalania z wykorzystaniem modelu Eddy Disspation (EDM). W poprzedniej wersji opcje te były dostępne jako funkcjonalności beta.

Rys. 1. Porównanie symulacji procesu spalania modelem Eddy Dissipation prowadzonej z wykorzystaniem klasycznego solvera oraz solvera GPU

Kilka znaczących poprawek otrzymał pyFluent, czyli funkcjonalność pozwalająca na sterowanie pracą oprogramowania skryptami w języku python. PyFluent został rozbudowany o obsługę kolejnych ustawień tj. model DPM (Discrete Phase Model), radiację czy Species Transport, co znacząco wpłynie na automatyzację prowadzonych symulacji.
Light-Weight Mode to nowa opcja dostępna w wersji 2023R2 pozwalająca użytkownikowi na zmianę ustawień zapisanej symulacji przy znacznie szybszym czasie otwierania pliku w formacie *.cas.h5 oraz na zmniejszone zużycie pamięci. Ograniczeniem jest brak dostępności operacji związanych z modyfikacją siatki tj. dezaktywacja stref czy dzielenie powierzchni. Wielomilionowe siatki zaczytujące się około kilku minut, dzięki opcji light-weight, mogą zostać zaimportowane już po kilku sekundach.
Model VBM (Virtual Blade Model) to funkcjonalność pozwalająca na uwzględnienie efektu działania wirników jako źródła pędu, bez konieczności modelowania i uwzględniania takiej geometrii w symulacji. Od wersji 2023R2 model VBM jest w pełni dostępny w oprogramowaniu Fluent, poprzednio był częścią funkcji beta.
W trybie siatkowania Fluent otrzymał możliwości importowania geometrii będących wynikiem wykorzystania metody wrappingu w Ansys Spaceclaim lub Ansys Discovery. Oczywiście dotyczy to szablonu watertight, a takie geometrie mogą zostać zaimportowane wraz z innymi obiektami.

Ansys Rocky:
Istotnym udoskonalaniem oprogramowania Rocky w najnowszej wersji jest możliwość zastosowania sprzężenia CFD-SPH. Funkcjonalność ta pozwala jednak obecnie na prowadzenie symulacji z ustalonym w czasie polem prędkości.
Dosyć kosmetyczną zmianą, ale poprawiającą znacząco pracę oprogramowania jest zaawansowany algorytm renderowania dużych topologii. Pozwala to nie tylko na skrócenie czasu wczytywania geometrii w formacie STL, ale również maksymalizację zasobów obliczeniowych.

Rys. 2. Topologia terenu górskiego w formacie STL złożona z ogromnej liczby powierzchni trójkątnych

Autor: Maciej Bara, MESco sp. z o.o.