» Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na nagrzewanie się konstrukcji stalowej

Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na nagrzewanie się konstrukcji stalowej

Celem projektu było zbadanie wpływu pola magnetycznego pochodzącego od szynoprzewodów na konstrukcję stalową. Wykorzystując oprogramowanie ANSYS wyznaczono rozkład natężenia pola magnetycznego H pochodzącego od szynoprzewodów oraz przygotowano kompleksowy model do obliczeń elektromagnetycznych uwzględniający głębokości wnikania prądów wirowych. Następnie wyznaczono wartości strat Joule’a w elementach konstrukcyjnych, które posłużyły do wyznaczenia rozkładu temperatury w konstrukcji stalowej.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS EMAG / ANSYS Maxwell + ANSYS Mechanical

a:c:

b:   d:
Przykład analizy prądów wirowych w elementach konstrukcji wywołanej przepływem prądu w szynoprzewodach:
a) konstrukcja; b) prądy wirowe; c) analiza termiczna; d) indukowanie się prądów wirowych w warstwie przyściennej

 

Przemienne pola magnetyczne w pobliżu torów prądowych mogą być źródłem powstawania niepożądanych prądów wirowych w elementach konstrukcyjnych (elementy te nie biorą udziału w przesyle energii elektrycznej). Indukowane prądy wirowe w warstwach przyściennych mogą spowodować nagrzewanie się elementów konstrukcyjnych w konsekwencji doprowadzając do przekroczenia np. dopuszczalnych naprężeń mechanicznych.


pobierz plik z opisem projektu

Osoba kontakowa:
Tomasz Kądziołka
tel. (32) 768 – 36 – 36