Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

kalendarz bg

Wprowadzenie do analiz przepływów – ANSYS CFD (FLUENT)

fsi cfx psswANSYS CFD to najpotężniejsze na rynku narzędzi do symulacji przepływów zarówno dla konstruktorów, zawodowych analityków jak i naukowców. Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komputerowych analiz przepływów.

Dla użytkowników zaczynających swoją przygodę z CFD, polecamy wcześniejszy udział w kursie Geometria i siatki na potrzeby CFD na którym zapoznają się z metodami dyskretyzacji modeli do analiz CFD (ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing)

 
Czas trwania:
2 dni
 
Cena standardowa:  1800 PLN netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS:  1440 PLN netto
Pracownicy wyższych uczelni:  1440 PLN netto
Studenci:  900 PLN netto

 

Poziom:
Podstawowy, zalecany udział w kursie Geometria i Siatki
 

Cel kursu:

Celem tego kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi symulacji komputerowych przepływu. Kurs prowadzony jest w oparciu o programy: ANSYS CFX lub ANSYS FLUENT, oraz CFD-Post. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się definiować analizę przepływową od określenia modeli fizycznych, warunków brzegowych, właściwości materiałowych, poprzez ustawienia solwera do obróbki wyników. Każdy z etapów zostanie szczegółowo omówiony oraz przedstawione zostaną dobre praktyki związane z każdym z nich. Kurs oferuje przekrój przez większość podstawowych typów analiz, np. konwekcja naturalna i wymuszona, termika i radiacja, elementy obrotowe, modelowanie turbulencji.

Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie od podstaw zbudować model matematyczny CFD w oparciu o siatkę numeryczną, wykonać obliczenia oraz przeanalizować wyniki.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do inżynierów, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspierające proces projektowy, ale nie pracowali wcześniej w ANSYS CFD. Zakładana jest znajomość podstaw teorii mechaniki płynów i przepływu ciepła pozwalająca na sformułowanie problemu oraz analizę wyników. Kurs nie obejmuje również kwestii związanych z tworzeniem geometrii i siatki numerycznej. W przypadku nieznajomości tego zagadnienia zalecamy udział w kursie Geometria i Siatki.

Program:
  • Wprowadzenie – zalety stosowania analiz CFD, etapy symulacji
  • Omówienie interfejsu użytkownika narzędzia Fluent/CFX
  • Definicja właściwości materiałowych
  • Warunki brzegowe
  • Post-processing
  • Ustawienia solwera
  • Modelowanie turbulencji
  • Przepływ ciepła
  • Dobre praktyki

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 10-03-2021 9:00
Data zakończenia wydarzenia 11-03-2021 17:00
Cena za osobę 1,800.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Przepływy