Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

AEDT jest platformą przeznaczoną do prowadzenia symulacji elektromagnetycznych, termicznych, obwodowych, a także systemowych w ramach jednego, i co najważniejsze wspólnego GUI. Niewątpliwą zaletą AEDT jest w pełni zintegrowany i intuicyjny pre- i postprocesor, dzięki czemu użytkownik bardzo szybko może nauczyć się obsługi wszystkich modułów dostępnych w ramach AEDT (Maxwell, HFSS, Q3D, Icepak, Simplorer i inne).

1 AEDT gui

Rys. 1.: Analiza sprzężona HFSS-Icepak wewnątrz ANSYS Electronics Desktop.

 

Integracja modułów elektromagnetycznych w AEDT rozpoczęła się wraz z wydaniem wersji R16.0 – na początku obejmując rozwiązania przeznaczone do symulacji pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości. W wersji R17.0 do środowiska AEDT dołączył Maxwell wraz z możliwościami wykonywania obliczeń pół magnetycznych niskiej częstotliwości, a od wersji R19.0 dostępny jest również solver Icepak pozwalający na wykonywania obliczeń termicznych.

Po uruchomieniu AEDT oraz wstawieniu nowego projektu mamy do wyboru następujące moduły w zakładce Desktop: HFSS, Q3D, Maxwell, Icepak lub Simplorer.

2 menu aedt

Rys. 2.: Zakładka Desktop – zawierająca różne moduły EM.

 

Należy pamiętać, że ich dostępność oraz możliwość uruchomienia zależą od posiadanej przez nas licencji, czyli posiadając tylko licencję na Maxwella nie mamy możliwości uruchomienia HFSS i na odwrót. W takim przypadku mamy możliwość ograniczenia wyświetlanych ikon w zakładce Desktop do posiadanych przez nas licencji poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień AEDT. W tym celu możemy skorzystać z górnego menu Tools -> Options -> General Options lub przycisku General Options w zakładce Destkop.

3 wybor options

Rys. 3.: Zmiana ustawień wyświetlania modułów w General Options.

 

Następnie w oknie ustawień w zakładce General -> Desktop Configuration mamy możliwość ograniczenia dostępnych modułów w AEDT poprzez wybór ustawień pomiędzy: All, EM, RF, SI oraz Twin Builder.

4 options selection

Rys. 4.: Wybór konfiguracji wyświetlania modułów w General Options.

 

W zależności od wybranego wariantu zestaw dostępnych ikon z modułami ulega zmianie jak pokazano na poniższym rysunku.

5 ALL

Rys. 5.: Dostępny zestaw modułów w zależności od wybranej konfiguracji AEDT.

 

Uwaga! Bardzo często zdarza się, że użytkownik nieświadomie zmieni konfigurację dostępnych modułów w AEDT ograniczając dostępne moduły jedynie do Twin Bulildera (Simplorer) – w takim przypadku należy wykonać w/w kroki i zmienić konfigurację w General Options z Twin Builder -> All/EM/RF/SI.

 

Autor: Tomasz Kądziołka

Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA