Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

ANSYS Electronics

Spis Treści:

Rodzaje solverów dostępnych w programie Maxwell:

  • stałe pole magnetyczne (magnetostatic) - statyczne zewnętrzne pola magnetyczne (pochodzące od prądów stałych) oraz magnesy trwałe. Solver służący do obliczeń natężenia pola magnetycznego, indukcji magnetycznej, gęstości prądu oraz sił, momentów obrotowych i indukcyjności w konstrukcjach z materiałów zarówno liniowych, jak i nieliniowych.
  • moduł uwzględniający prądy wirowe (eddy current) - przeznaczony do oscylujących zewnętrznych pól magnetycznych oraz zmiennych pól wywołanych prądem AC. Obliczenia wykonywane są dla stanu stacjonarnego z uwzględnieniem efektu zbliżenia, a także zjawiska naskórkowości.
  • zmienne pole magnetyczne (transient magnetic) - zmienne pola magnetyczne wywołane przez zmienne w funkcji czasu, położenia bądź prędkości źródła elektryczne lub magnesy trwałe. Rotacyjne lub translacyjne efekty ruchu mogą być uwzględniane w symulacji. Obliczenia mogą być wykonywane zarówno dla materiałów liniowych, jak i nieliniowych. Ponadto istnieje możliwość użycia zewnętrznego obwodu elektrycznego (np. Maxwell Circuit Editor) lub schematu Simplorera. Moduł uwzględnia efekt zbliżenia, a także zjawisko naskórkowości.
  • stałe pole elektryczne (electrostatic) - statyczne pola elektryczne pochodzące od napięć stałych bądź ładunków elektrycznych. Solver wylicza potencjał elektryczny, a następnie natężenie pola elektrycznego, siły, momenty obrotowe i pojemności tylko dla materiałów liniowych.
  • prąd stały (DC conduction) - moduł obliczający napięcie, natężenie pola elektrycznego, gęstość prądu oraz prądy wzbudzenia. Istnieje możliwość dodania izolacji do symulacji i obliczeń (w 3D).
  • prąd przemienny (AC conduction; transient electric) - zmienne pola elektryczne wywołane zmiennym w czasie napięciem, rozkładami ładunków lub prądem wzbudzenia.ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA