Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Spis Treści:

Możwliości i aplikacje

Rdzeniem ANSYS CFD jest ANSYS FLUENT - najbardziej wszechstronny i technologicznie zaawansowany solver do symulacji przepływów na rynku. Pozostałe programy i solvery uzupełniają ANSYS FLUENT o rozwiązania skierowane do konkretnej grupy użytkowników (inżynierowie, konstruktorzy, naukowcy). Poniższa lista zawiera najczęściej wykorzystywane możliwości ANSYS CFD.

Numeryka i obliczenia równoległe - zaawansowane solvery zintegrowane wewnątrz ANSYS Fluent zapewniają solidne i dokładne wyniki dla niemal nieograniczonego zakresu przepływów. Zaawansowane przetwarzanie równoległe efektywnie wykorzystuje wiele procesorów wielordzeniowych w jednym komputerze lub wielu komputerach w sieci. ANSYS Fluent jest dostępny dla systemów Windows i Linux.

Turbulencja - w ANSYS Fluent oprócz popularnych modeli takich jak k-epsilon, k-omega i Reynolds Stress Model (RSM), występuje szereg innych modeli: Larg Eddy Simulation (LES), Detached Eddy Simulation (DES), Scale-Adaptive Simulation (SAS). Dostosowanie modeli oraz szereg dodatkowych opcji, zapewnia możliwość rozwiązania przepływów w wielu zróżnicowanych warunkach.

Akustyka - ANSYS Fluent może obliczyć dźwięk wytwarzany przez wahania ciśnienia na kilka sposobów za pomocą dostępnych modeli - m.in. Ffowcs Williams-Hawkings czy Broadband Noise Source.

Maszyny wirnikowe – jednym z kluczowych zagadnień CFD są maszyny wirnikowe – turbiny, pompy czy wentylatory. W ANSYS Fluent zagadnienia te mogą być rozwiązane w sposób uproszczony (model Multiple Reference Frame obracający układem odniesienia) lub fizycznie puszczając w ruch wirnik urządzenia (Sliding Mesh).

Dynamiczne siatki - ANSYS Fluent umożliwia modelowanie ruchu elementu (np. silniki spalinowe, zawory, koła zębate). Ruch nie musi być ograniczony do posuwistego lub obrotowego – użytkownik może określić go za pomocą własnej funkcji lub wykorzystać modeł bryły sztywnej – 6DOF solver.

Przepływ ciepła, zmiany fazy i radiacja - ANSYS Fluent oferuje kompleksowy zestaw do modelowania konwekcji, przewodzenia ciepła i radiacji. Możliwości ściśle związane z wymianą ciepła obejmują m.in. modele płynów ściśliwych, wymienników ciepła, gazów rzeczywistych, pary mokrej, odparowania i skraplania, topnienia i krzepnięcia oraz wiele innych.

Reakcje - kompleksowe modelowanie reakcji chemicznych, w szczególności w przypadku turbulencji, było cechą oprogramowania ANSYS Fluent od jego powstania. Modele reakcji chemicznych w ANSYS Fluent mogą być używane w połączeniu z modelami turbulencji z grupy RANS oraz LES. Ponad 10 modeli spalania pozwala na zasymulowanie niemal dowolnego typu reakcji.

Przepływy wielofazowe - ANSYS Fluent posiada 4 różne podejścia do modelowania przepływów wielofazowych: Discrete Phase Model (DPM), Volume of Fluid Model (VOF), Eulerian Model, Mixture Model. Za pomocą tych modeli można rozwiązać różne przypadki przepływów m.in. gaz/ciecz, gaz/ciało stałe, ciecz/ciecz, złoża fluidalne, napełnianie zbiorników, sloshing.

Funkcje użytkownika - użytkownik może samodzielnie stworzyć niezbędne dla niego funkcje, a następnie wprowadzić je do programu ANSYS Fluent. W ten sposób użytkownik ma nieograniczoną możliwość modelowania różnych zjawisk.

Immersed Solid - specjalny typ sprzężenia dwukierunkowego działający wewnątrz środowiska CFD. Pozwala on na analizę przemieszczenia geometrii traktowanej jako bryła sztywna o sześciu stopniach swobody (6DOF) wraz z uwzględnieniem jej kształtu. Możliwe jest zastosowanie podążającej siatki za geometrią oraz sitaki niezmiennej wraz z poruszającą się w niej bryłą. Ten typ FSI umożliwia przykładowo analizy drgań zaworów kulkowych, działania pomp zębatych itp. Dostępny w CFX. 

CFX Immersed body


ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA