Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

2019 R3 700x153 mesco

W miarę zbliżania się ery pojazdów w pełni autonomicznych (AV) - na lądzie i w powietrzu – kwestie bezpieczeństwa obsługi stają się coraz ważniejsze. AV wymagają rygorystycznych testów w złożonych środowiskach oraz w zmiennych warunkach. Testy fizyczne wymagałyby miliardów kilometrów jazdy samochodem lub latania – jest to czasochłonne, nieopłacalne i prawie niemożliwe  do wykonania podejście. Wykorzystanie symulacji do wirtualnego testowania AV jest jedyną realną opcją do weryfikacji bezpieczeństwa systemów i przyspieszenia rozwoju AV.

ANSYS 2019 R3, wprowadzając ANSYS SCADE Vision, kontynuuje dostarczanie wszechstronnych rozwiązań dla symulacji inżynieryjnych nowej generacji dla AV. Klienci mogą teraz oceniać bezpieczeństwo wbudowanych systemów percepcyjnych i upewnić się, że czujniki AV są niewadliwe.

Ten najnowszy dodatek usprawnia rozwiązania przeinaczone dla pojazdów autonomicznych - ANSYS Autonomy - które umożliwia kompleksową symulację. ANSYS Autonomy pozwala  inżynierom przeprowadzać symulację w pętli zamkniętej, tworzyć oprogramowanie wbudowane, wykonywać analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz symulacji czujników i współdziałania człowiek-maszyna.

Ponadto zmiany ANSYS 2019 R3 obejmują także SPEOS Road Librery do symulacji czujników, kompleksową bazę danych materiałów odblaskowych, a także aktualizacje ANSYS HFSS SBR+, która zapewnia większą dokładność w przewidywaniu przekroju radaru dużych celów z krzywiznami. ANSYS 2019 R3 wprowadza również zmiany w:

disc1

 

3D Design

ANSYS Discovery Live wprowadza pierwsze w historii interaktywne narzędzie do optymalizacji topologicznej na potrzeby projektowania generatywnego a także nową funkcjonalność oprogramowania, w tym wylot przepływu masowego i zmienne w czasie dane wejściowe do analiz nieustalonych. Dzięki tym ulepszeniom możliwa jest łatwa ocena  szerokiego zakresu możliwych wersji produktu i odkrycie optymalnego rozwiązania projektowego w rekordowym czasie.

Dodatki do ANSYS Discovery SpaceClaim obejmują automatyczną rekonstrukcję powierzchni z  geometrii siatki trójkątów typu STL. Ten proces przekształca modele STL w gładkie modele CAD do celów inżynierii odwrotnej i projektowania generatywnego. Ulepszenia wizualizacji zapewniają wyższą jakość renderowania dla lepszego komfortu użytkowania.

Natomiast ANSYS Discovery AIM wspiera teraz użycie modeli belkowych, możliwości wyboczenia liniowego oraz zaawansowane funkcje dyskretyzacji (physics-aware meshing). Wersja ta oferuje bardziej sprawdzoną, łatwą w użyciu funkcjonalność - od wizualizacji uszkodzeń siatki do oceny stabilności konstrukcji.

 electronics img

Elektromagnetyzm

ANSYS 2019 R3 dostarcza najnowsze rozwiązania w dziedzinie symulacji pól elektromagnetycznych wspomagając inżynierów w projektowaniu pojazdów autonomicznych, sieci 5G, a także szeroko pojętej elektryfikacji. Nowe funkcje w oprogramowaniu obejmują m.in.:

 • Rozszerzenie oferty ANSYS Cloud o obliczenia elekromagnetyczne w ANSYS Electronic Desktop. Od teraz użytkownicy takich programów jak: HFSS, Maxwell i Q3D Extractor mogą czerpać korzyści z wysokowydajnych zasobów sprzętowych dostępnych w chmurze ANSYS Cloud.

 • ANSYS HFSS otrzymuje znaczącą aktualizację związaną z lepszym wykorzystaniem pamięci przyśpieszającym działania solvera

 • ANSYS HFSS i ANSYS HFSS SBR+ zawiera nowe możliwości związane z modelowaniem i post-processingiem skomplikowanych zagadnień skutecznej powierzchni odbicia (RCS - Radar Cross Section) dla scenariuszy drogowych stosowanych w symulacjach systemów autonomicznych.

 • Moduł ANSYS HFSS SBR+ umożliwia uwzględnienie efektów związanych z falą pełzającą po powierzchni obiektu (creeping wave) – funkcjonalność ta pozwala na dokładniejsze przewidywanie skutecznej powierzchni odbicia (RCS) dla bardzo dużych obiektów z krzywiznami.

 • Znacząco poprawiono prędkość symulacji pakietów układów scalonych i płytek PCB zawierających regiony HFSS (hybrydowy solver w SIwave). Od teraz regiony HFSS można podzielić i rozdystrybuować pomiędzy zasoby sprzętowe stosując zaawansowane obliczenia równoległe.

 fluids

Przepływy

W tej wersji możliwe jest używanie siatek typu Mosaic do analiz parametrycznych w programie ANSYS Workbench, a także stosować siatkowania fault-tolerant w celu obsługi geometrii bez wspólnej topologii podczas symulacji przewodzenia ciepła. Ponadto dostępna jest teraz funkcja wyrażeń w połączeniu z parametrami, raportami i monitorami.

Także wiele innych ważnych aktualizacji i dodatków rozszerza analizy obliczeniowe dynamiki płynów (CFD) w szerszym zakresie zastosowań:

 • Zautomatyzowany schemat pracy przyspiesza działanie solvera Fluenta do łączenia i generowania organicznego, optymalnego kształtu dla wielu celów i warunków pracy.

 • Biegła i szybsza ocena złożonych modeli ROM (ROM) w celu usprawnienia eksploracji projektu.

 • Możliwe jest połączenie ANSYS Forte z ANSYS Fluent lub ANSYS Mechanical w celu dokładniejszej analizy sprzężonej wymiany ciepła.

 structures

Analizy strukturalne

Innowacje w rozwiązaniach strukturalnych w ANSYS 2019 R3 umożliwiają:

 • Badanie modeli dużych zespołów z milionami punktów projektowych dzięki wykorzystaniu ANSYS Motion, zaawansowanemu wielozadaniowemu oprogramowaniu do analiz typu multibody dynamic, teraz zintegrowanemu z ANSYS Mechanical.

 • Na szybkie i dokładne przewidywanie awarii produktu na wczesnym etapie projektowania sprzętu elektronicznego na poziomie komponentów, płyty i systemu dzięki dodatkowi ANSYS Sherlock.

 • Przełożenie modeli elektronicznych projektowania wspomaganego komputerowo (ECAD) na geometrie analizy elementów skończonych (FEA) w kilka minut i wykorzystanie wyników FEA, aby przewidzieć czas do wystąpienia awarii.

 • Ocenę systemów operacyjnych z rozproszonymi usługami obliczeniowymi (DCS) - nowa rodzina aplikacji do dystrybucji, zarządzania, rozwiązywania i optymalizacji wyzwań projektowych w różnych zasobach obliczeniowych.

 • Sprzężoną symulację termo-wytrzymałościową, dzięki dwóm nowym usprawnionym schematom obliczeń w programie Mechanical. Łatwe wychwytywanie oddziaływań obciążeń termicznych i konstrukcyjnych za pomocą symulacji ustalonych i nieustalonych.

 • Wykonanie analizy odwrotnej za pomocą ANSYS Mechanical. Solver odwrotny może określać kształt modelu przed ekstremalnymi obciążeniami i deformacjami - czasami określanymi jako analiza „hot-to-cold”.

 • Wykorzystanie 120 dodatkowych materiałów w programie ANSYS Mechanical z bazy danych ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation, w tym w stosownych przypadkach dane dotyczące właściwości elektromagnetycznych.

 

Oficjalna informacja ANSYS