Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

19r2 cobranding

ANSYS 2019 R2 dostarcza nową generację wszechobecnej symulacji inżynierskiej, dzięki której transformacja cyfrowa jest jeszcze łatwiejsza, a wprowadzenie na rynek przełomowych produktów staje się szybsze i tańsze.

Najnowsze funkcje przyspieszają, usprawniają i upraszczają cykl projektowania produktu, umożliwiając inżynierom współpracę na wszystkich jego etapach. Ponadto, nowa wersja ANSYSa pozwala symulować więcej w krótszym czasie, a wszystko to dzięki ulepszonym narzędziom do pre- i post- processingu, wydajności solwera oraz integracji produktu.

ANSYS 2019 R2 to znaczący krok na przód w rozwoju wszechstronnych rozwiązań symulacyjnych, co w efekcie przyspiesza transformację cyfrową poprzez znaczące jej ułatwienie, co z kolei pozwala klientom udoskonalić procesy biznesowe oraz skrócić czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek.

 

Co nowego w ANSYS Mechanical 2019 R2

Wraz z wersją 2019R2 w ANSYS Mechanical pojawiła się cała gama nowych funkcji. Pierwszą rzucającą się w oczy zmianą jest nowy interfejs graficzny, który poza walorami estetycznymi dostarcza również kilka praktycznych zastosowań np. szybka zmiana liczby rdzeni używanych do obliczeń, łatwe i precyzyjne przesuwanie i obracanie modelu o zadany kąt.

 

rys.1 mech

W wersji 2019R2 materiały mogą być wybierane i przypisywane z poziomu aplikacji Mechanical co znacznie przyspieszy pracę. Z poziomu Mechanical’a można obecnie sprawdzić całą charakterystykę materiału co powinno pomóc w szybkim wykrywaniu wszelakich błędów. Poza tym dostępne są już materiały z bazy GRANTA, firmy zajmującej się zarządzaniem danymi materiałowymi. Szansa na to, że wymagany materiał jest dostępny od zaraz, wysoce wzrosła. Następną ciekawą funkcjonalnością jest ulepszony edytor komend, rozpoznający wprowadzane hasła w trakcie ich wprowadzania.

rys.2 mech

rys.3 mech

Od wersji 2019R2 można wykonywać mieszane analizy 2D/3D. Pozwala to na lepszą kontrolę nad zachowaniem oraz wielkością modelu MES. Poniżej możemy zobaczyć przykład analizy 2D/3D, w której to mamy do czynienia z bryłami i powłoką analizowaną jako ciało dwuwymiarowe.

rys.4a mech rys.4b mech

Analiza pęknięć SMART była silnie rozwijana na przestrzeni ostatnich wersji ANSYSa. Tym razem dodano możliwość analizowania propagacji wielu pęknięć jednocześnie. Dla wszystkich analizowanych pęknięć dostępne są rezultaty SIFS oraz całka J. W analizie propagacji pęknięć można wykorzystać wiele podkroków obciążenia oraz uwzględnić naprężenia termiczne.

rys.5 mech

Moduł Rigid Body Dynamics został wyposażony w zestaw trzech nowych jointów: śrubę, przegub o stałej prędkości, przegub działający na odległość. Nowa aplikacja ACT AQWA pozwala w prosty sposób zadać obciążenia dla konstrukcji belkowej zanurzonej w płynie o różnych stanach wzburzenia.

rys.6 mech

W dziedzinie druku 3D pojawił się Additive – Prep w SpaceClaim’ie, który w łatwy i precyzyjny sposób pozwala na przygotowanie modelu do symulacji procesu druku. Additive – Prep podpowiada nam m.in. w jaki sposób najlepiej zorientować model pod kątem zmniejszenia naprężeń resztkowych, przemieszczeń maksymalnych bądź też innych kryteriów.

rys.7 mech

Poza wspomnianymi ulepszeniami wersja 2019R2 obfituje w wiele innych funkcjonalności takich jak:

 1. Wsparcie dla Abaqus composite SHELL SECTION,
 2. Wsparcie dla Nastran TEMP/TEMPD & BSURF/BSURFS,
 3. Technologia SIMP w optymalizacji topologicznej,
 4. Niecylindryczne łożyska,
 5. Użycie kontaktów Normal Lagrange i MPC wraz z Non Linear Adaptive Region,
 6. Usprawnienia dotyczące analiz kompozytów,
 7. Particle Reinforced Composites w Material Designer,
 8. I wiele innych…

ANSYS Mechanical - nowości:

 

Co nowego w ANSYS Fluent 2019 R2

Fluent-tolerant Meshing Workflow

Dostępna jest nowa funkcjonalność umożliwiająca siatkowanie nieprzygotowanej geometrii, importowanej bezpośrednio z programu CAD. Możliwe staje się:

 1. Import geometrii złożonej z wielu części
 2. Wykrywanie „przecieków” – nieciągłości geometrii
 3. Siatkowanie powierzchni
 4. Definicja lokalnych zagęszczeń
 5. Definicja stref porowatych i obrotowych

rys.1 cfd

Fluid flow - Electromagnetics couplinhg

Od wersji 2019 R2 dostępne staje się połączenie dwóch solverów ANSYS Maxwell oraz ANSYS Fluent poprzez System coupling, umożliwiające prowadzenie analiz sprzężonych.

rys.2 cfd

 

ANSYS FLUENT - Nowy schemat pracy:

 

Co nowego w ANSYS AEDT 2019 R2

Nowa wersja 2019 R2 przynosi nowości związane z optymalizacją solverów elektromagnetycznych, drobne usprawnienia i zmiany w GUI oraz integrację z nową usługą ANSYS Cloud.

Do kluczowych zmian zaliczyć można wprowadzenie nowego meshera Flex TAU do AEDT – póki co mesher ten występuje jako opcja beta, ale jest milowym krokiem pozwalającym przyśpieszyć proces generowania siatki dla bardzo skomplikowanych geometrii.

Maxwell przynosi nowości w zakresie analiz NVH dla maszyn elektrycznych – dostępne są nowe opcje ustawień w solverze Maxella. W środowisku Workbench możemy teraz importować do analizy harmonicznej wartości sił dla różnych prędkości obrotowych oraz mamy możliwość tworzenia wykresów waterfall diagram użytecznych z punktu widzenia oceny komfortu użytkowania silników elektrycznych.

rys1 em

W Maxwellu 2019 R2 wprowadzono dodatkowe usprawnienia w narzędziach siatkowania umożliwiające lepszą kontrolę nad siatką w szczelinie powietrznej (określenie liczby warstw od strony stojana i wirnika) w przypadku modelowania maszyn w 3D. Dodano również nowy prymityw umożliwiający tworzenie geometrii dla silników bezżłobkowych, a także możliwość definicji parametrów krzywej BH dla różnych temperatur.

rys2 em  rys3 em   rys4 em

Kolejna nowość to nowa opcja ustawień analiz w HFSSie – od wersji R2 dostępna jest opcja Advanced (klasyczne ustawienia) oraz opcja Auto dla początkujących użytkowników (suwakiem wybieramy dokładność obliczeń).

rys5 em

Usprawnienia nie ominęły również optymalizacji wyświetlania wyników i postprocessingu – po zakończonych obliczeniach wyświetlanie wyników polowych jest do 3 razy szybsze w porównaniu z wersją 2019 R1. Podczas wykonywania analiz z zastosowaniem funkcji interpolating frequency sweep mamy możliwość zapisania pól dla krytycznych punktów.

rys6 em

HFSS 3D Layout otrzymał kilka usprawnień związanych z definicją i wizualizacją warstw, importu geometrii CAD do layout’u wraz z usprawnieniami związanymi z umiejscowieniem komponentów CAD, a także szybki eksport pełnych złożeń do plików sat, sab, stride.  Kolejna nowość do nowy solver HFSS-PI (opcja beta), który skupia się na ekstracji parametrów SYZ.

rys7 em

AEDT Icepak 2019 R2 przynosi wiele interesujących poprawek i nowości. Jedną z wyczekiwanych nowości w wersji R2 jest wprowadzenie nowego warunku brzegowego – Network Boundary Condition – umożliwiającego definicję w formie graficznej rezystancji termicznej Rjc, Rjb, a także określania mocy wydzielanej w złączu.

rys8 em

Kolejna nowość to pre-definiowane ustawienia solvera zmieniające wybrane opcje pod kątem rodzaju analizy, który chcemy wykonać – mamy do wyboru m.in. konwekcję naturalną, wymuszoną lub samo przewodzenie. Od wersji R2 użytkownik ma możliwość wykonania w pełni zautomatyzowanego sprzężenia dwustronnego pomiędzy solverem SIwave DCIR dostępnym w AEDT, a AEDT Icepakiem.

rys9 em