Elektromagnetyzm

Obliczenia elektromagnetyczne

Dzięki przejęciu ANSOFT, ANSYS zyskał rynkową przewagę w postaci wielu specjalizowanych narzędzi do symulacji pracy i projektowania maszyn elektrycznych i układów elektronicznych.

Wykonywane przez nas projekty mają bardzo zróżnicowany charakter: od symulacji pracy generatorów przez sprzężone analizy termiczno-elektryczne. Najważniejsze jest to, że za każdym razem nasze wyniki pokrywają się z pomiarami.

Analiza termiczna rozdzielnicy niskiego napięcia

Analiza termiczna rozdzielnicy niskiego napięcia

Rozdzielnice niskiego napięcia przed wdrożeniem na rynek końcowy muszą zostać poddane szeregowi testów zgodnie z dyrektywą elektromaszynową, a w szczególności z normą IEC-61439. Jednym z najbardziej wymagających testów, które musi przejść każda z rozdzielnica...

Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi

Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi

Celem symulacji było zaprojektowanie obwodu elektromagnetycznego wolnoobrotowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi w oparciu o geometrię stojana dostarczoną przez Zleceniodawcę. Wykonana praca polegała na zaprojektowaniu uzwojenia stojana, doborze...

Adres email:

info[at]mesco.com.pl
support[at]mesco.com.pl