» Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi

Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi

Celem symulacji było zaprojektowanie obwodu elektromagnetycznego wolnoobrotowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi w oparciu o geometrię stojana dostarczoną przez Zleceniodawcę. Wykonana praca polegała na zaprojektowaniu uzwojenia stojana, doborze topologii wirnika, określeniu liczby par biegunów oraz wymiarów magnesów trwałych, optymalizacji wirnika pod kątem ograniczenia momentu zaczepowego, obliczeniu charakterystyk obciążenia generatora dla różnych prędkości obrotowych.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS MaxwellANSYS RMxprt

Analiza wykonana była w programie ANSYS Maxwell oraz ANSYS RMxprt. W pierwszym etapie wykorzystano moduł RMxprt, który jest narzędziem do szybkiego prototypowania maszyn elektrycznych, a następnie bazując na obliczeniach analitycznych w RMxprt przygotowano model polowy generatora w programie ANSYS Maxwell.
 

 pobierz plik z opisem projektu


Osoba kontakowa:
Tomasz Kądziołka
tel. (32) 768 – 36 – 36