» ANSYS - mechanika » LS-DYNA – symulacja dynamiki nieliniowej w ANSYS

LS-DYNA – symulacja dynamiki nieliniowej w ANSYS

ANSYS LS-DYNA to najpopularniejszy i najbardziej wszechstronny solver do symulacji komputerowych na rynku. Jest on rozwijany od ponad 40 lat i obecnie wyznacza granice technologii numerycznych w zakresie symulacji zjawisk dynamicznych (uderzenia, przebicia, wybuchy).

Porównanie wyników symulacji testu w ANSYS LS-DYNA z testem fizycznym

Dzięki ANSYS LS-DYNA możliwe jest symulowanie bardzo kosztownych i czasochłonnych testów normowych wykonywanych w przemyśle do weryfikacji produktu. Dzięki dokładności i szybkości działania tego solvera możliwe jest minimalizowanie, a czasami i zupełną eliminację testów fizycznych.

Ogromną zaletą ANSY LS-DYNA jest wszechstronność. Poza mechaniką program umożliwia symulowanie zjawisk związanych z przepływem cieczy i elektromagnetyzmem. Innym ważnym aspektem jest to że użytkownik może wykonywać preprocessing albo w ANSYS Workbench albo w LS PrepPost.

Explicit Dynamics – dynamika nieliniowa

ANSYS LS-DYNA ma najszersze zastosowanie w zakresie symulacji mechanicznych, a w szczególności symulacji typu explicit. Dzięki wysokiej dokładności umożliwia on analizę procesów produkcyjnych (zagniatanie, tłoczenie, kucie), symulacje testów zderzeniowych itp. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja na etapie projektu, a test fizyczny to jedynie formalność. Pełna lista możliwości ANSYS LS-DYNA jest bardzo długa i poniższa lista zawiera jedynie wybrany przez nas zakres:

ls-dyna
Symulacja zderzenia z barierą drogową
 • Dynamika nieliniowa
 • Dynamika bryły sztywnej
 • Obliczenia quasi statyczne 
 • Postacie drgań własnych 
 • Liniowa statyka 
 • Analiza termiczna 
 • Analiza zniszczenia kompozytów
 • Propagacja pęknięć
 • Akustyka (NVH)
 • Optymalizacja
 • Explicit->Implicit 
 • Implicit->Explicit
 • Gięcie profili aluminiowych i rur
 • Zaciskanie (w tym tzw. „zaklikiwanie”)
 • symulacje metodą SPH (smoothed particle hydrodynamics)

Metoda elementów dyskretnych w LS-DYNA

ANSYS DEM ls-dyna
symulacja przesypywania z uwzględnieniem interakcji między cząsteczkami

ANSYS LS-DYNA to również doskonałe narzędzie do symulacji procesów technologicznych i transportu materiałów sypkich. Umożliwia symulację uwzględniając cząsteczki w formie sfer lub kształtów sferoidalnych, które mogą wchodzić ze sobą w interakcję.

Doskonale nadaje się do symulacji

 • napełniania/opróżniania silosów,
 • transportu materiałów sypkich,
 • mieszania,
 • przesypywania,
 • formowania stożka nasypowego,
 • itp.

Symulacje przepływów

ANSYS LS-DYNA ma również bogate możliwości w zakresie symulacji CFD. Umożliwia symulacje CFD metodą ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics), ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian Method) i SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). Dzięki dostępności tak wielu metod LS-DYNA pozwala nie tylko na rozwiązywanie zagadnień produkcyjnych ale może być również wykorzystywana w procesie rozwoju produktu. Pakiet umożliwia symulację przepływów dla następujących zagadnień:

symulacja oporów ls-dyna
symulacja oporów powietrza metodą ICFD
 • przepływ gazów nieściśliwych
 • transport ciepła
 • dwukierunkowe FSI
 • przepływ z powierzchnią swobodną
 • modele turbulencji dla symulacji RANS/LES
 • chłodzenie
 • aerodynamika zewnętrzna
 • sprzężenie termo-mechaniczne
 • symulacja pracy pomp i innych maszyn wirnikowych

Zobacz przykładowe wyniki w 3D