» Symulacja podgrzewacza liniowego

Symulacja podgrzewacza liniowego

Wymiana ciepła. Nowe metody doboru i obliczeń wykorzystane przy projektowaniu podgrzewaczy liniowychW celu zabezpieczenia instalacji technologicznych oraz rurociągów przesyłowych przed tworzeniem się hydratów (dla odwiertów gazowych) oraz wytrącania parafin (dla odwiertów ropnych) najczęściej wykorzystywane są podgrzewacze liniowe wraz z układami wtrysku inhibitorów. W starych instalacjach wydobycia gazu i ropy korzystano wyłącznie z układów dozowania inhibitorów, jednakże odchodzi się od tego typu rozwiązań z uwagi na konieczność dozowania dużych ilości drogich inhibitorów, których nie można odzyskać.