Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych

Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:

Cena standardowa1 000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni i studenci500,00 PLN/netto

Poziom: Zaawansowany, wymagana dobra znajomość MES i środowiska ANSYS. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków.

Cel szkolenia:

Zadaniem kursu jest zaznajomienie kursantów ze zjawiskiem zmęczenia materiałów oraz z możliwościami modułu Ansys Fatigue Tool. Szkolenie zostanie rozpoczęte wprowadzeniem teoretycznym, następnie zostaną pokazane przykłady obliczeń zmęczenia wysokocyklowego oraz przykład zmęczenia niskocyklowego ze stałą amplitudą.

Dla kogo?

Kurs jest skierowany dla osób wykonujących analizy statyczne w środowisku Ansys Workbench, chcących uwzględnić zjawisko zmęczenia materiałów w swoich analizach. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat wytrzymałości materiałów. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków. Dla osób chcących wykonywać zaawansowane obliczenia zmęczeniowe, zaleca się szkolenie Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife.
Program:

  • Zarys podstaw teoretycznych zjawiska zmęczenia materiałów
  • Typy obciążeń w analizie zmęczeniowej
  • Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową
  • Wpływ naprężeń średnich na trwałość produktu
  • Analiza wysokocyklowa
  • Analiza niskocyklowa