Transport

» Wiedza » Zastosowania » Transport

W przemyśle samochodowym inżynieria materiałowa odgrywa kluczową rolę. Kompozyty, plastiki, wysoce nieliniowe materiały. Aby móc zaprojektować konstrukcje o nietypowym kształcie z materiałów które często są znane jedynie danemu producentowi – wymagane są najlepsze narzędzia. ANSYS pozwala na przewidzenie zachowania produktu z uwzględnieniem wielu czynników w tym losowych takich jak dokładność montażu, rygor technologiczny itp.

Dzięki analizie Six Sigma możliwe jest otrzymanie wyników z prawdopodobieństwem zależnym od wybranych zmiennych losowych. Dzięki temu możemy przewidzieć jak będzie zachowywać się produktu przy złożeniu najbardziej niekorzystnych warunków pracy i parametrów technologicznych. Dlatego ANSYS to korporacyjny standard u takich producentów jak Volkswagen Group, TRW, EATON, WABCO, Volvo, Ford.

Adres email:

info[at]mesco.com.pl
support[at]mesco.com.pl