Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

symulacja bg

PROJEKTOWANIE W OPARCIU O SYMULACJĘ

W wyniku skrócenia czasu życia większości produktów użytkowych oraz podniesienia parametrów pracy produktów przemysłowych zastosowanie symulacji komputerowej przestało być opcją, a jest już koniecznością. Jednak samo stosowanie dobrych narzędzi nie gwarantuje sukcesu z perspektywy funkcjonowania firmy.

Poniżej znajduje się schemat typowego procesu rozwoju produktu: od koncepcji po produkcję. W wyniku konkurencji na rynku proces ten z roku na rok jest coraz krótszy, a produkty stają się coraz bardziej złożone. Symulacja komputerowa w oprogramowaniu ANSYS pozwala szefom projektu i menadżerom produktu zrozumieć jak zachowa się finalna konstrukcja długo przed produkcją. Jeśli jednak symulacja komputerowa jest umieszczona w niewłaściwym miejscu procesu projektowego - nie przynosi wówczas oczekiwnaego zysku. 

 

ProjektowaniewOparciuoSymulacje

Projektowanie w oparciu o symulacje wymaga jednak pewnych zmian w organizacji pracy...

SKUTECZNE WDROŻENIE

MESco wdraża oprogramowanie ANSYS od 1994r. Dzięki temu dysponujemy dużym bagażem doświadczeń, którym dzielimy się z naszymi Klientami.

Wdrożenie to nie tylko nauczenie użytkownika korzystania z oprogramowania i nauka interpretacji wyników oraz oceny poprawności przeprowadzonej symulacji. Wdrożenie to również uświadomienie kadry kierowniczej, że symulacja komputerowa umożliwia podejmowanie odważnych, a równocześnie bezpiecznych decyzji biznesowych. Czy produkt może być lżejszy? Jak ziększyć jego wytrzymałość? Jak dostosować mój produkt do wymagań nowej normy? 

Aby w pełni korzystać z możliwości jakie daje oprogramowanie do symulacji komputerowej konieczna jest umiejscowienie symulacji w samym sercu procesu rozwoju produktu. Nie jest to intuicyjne, ani proste - dlatego MESco oferuje pełne wsparcie w tej dziedzinie.

 

wykres5

SYMULACJA TO WIĘCEJ NIŻ OPROGRAMOWANIE

Symulacja komputerowa nie ma służyć do potwierdzenia intuicji konstruktorów. ANSYS to narzędzie do tworzenia nowej jakości w oparciu o istniejącą wiedzę konstruktorów. Sam fakt uzyskiwania wiarygodnych wyników niczego nie zmienia jeśli te wyniki nie staną się podstawą do rozwoju. Innymi słowy – celem symulacji jest optymalizacja. Nie chodzi jedynie o obniżenie masy (kosztów produkcji), ale poszukiwanie nowych materiałów, optymalizacje topologiczną, rozwiązywanie problemów produkcyjnych, określanie rygoru montażowego, six-sigma itd. Nie da się jednak w pełni wykorzystać potencjały oprogramowania ANSYS bez efektywnego wdrożenia symulacji w proces rozwoju produktu.

MESco współpracuje z korporacjami w których proces ten jest opanowany do perfekcji. Czerpiąc z doświadczeń najlepszych staramy się uświadamiać naszych Klientów o tym, że działające rozwiązanie nie zawsze są najlepsze.

 

komiks

MESco - Twój partner w symulacji komputerowej.  

 

Kontaktuj się z nami

 

Oprogramowanie

SZKOLENIA

USŁUGI MESCO