» Warsztaty: Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych w ANSYS

Warsztaty: Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych w ANSYS

Serdecznie zapraszamy na serię warsztatów, podczas zaprezentujemy podstawy analiz elektromagnetycznych w produktach ANSYS.

Dowiedz się jak nowoczesne metody numeryczne pozwalają na szybkie i efektywne projektowanie i weryfikację maszyn elektrycznych, dławików, transformatorów, płytek PCB, anten. Podczas warsztatów przyjrzymy się możliwościom jakie daje oprogramowanie ANSYS w zakresie analiz elektromagnetycznych: Maxwell, HFSS, IcePak oraz SIwave.

Najbliższe warsztaty:

  • Analizy elektromagnetyczne w ANSYS Maxwell

Podstawy analiz elektromagnetycznych w ANSYS Maxwell.

26 maja 2022 roku, godzina 13:00

  • Analizy elektromagnetyczne w ANSYS HFSS

Podstawy analiz pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości w ANSYS HFSS

2 czerwca 2022 roku, godzina 13:00

  • Analizy elektromagnetyczne w ANSYS IcePak

Podstawy symulacji termicznych w programie ANSYS IcePak.

8 czerwca 2022 roku, godzina 13:00

  • Analizy elektromagnetyczne w ANSYS SIwave

Podstawy analizy płytek PCB w programie ANSYS SIwave.

15 czerwca 2022 roku, godzina 13:00

Serdecznie zapraszamy!