» Warsztaty dla zespołów studenckich

Warsztaty dla zespołów studenckich

Zapraszamy na kolejną edycję bezpłatnych warsztatów dla wspieranych przez MESco zespołów studenckich.

W tym roku głosujący studenci zdecydowali, że szkolenia odbędą się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Miejsce szkoleń:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. A. Mickiewicza 30

03-059 Kraków

sala 103 w budynku D1

Harmonogram szkoleń:

UWAGA! Zmiana harmonogramu szkoleń

26.09. – Wprowadzenie do analiz mechanicznych

 1. Omówienie środowiska Workbench
 2. Definicja materiałów
 3. Podstawowe funkcje edycji geometrii w SpaceClaim
 4. Podstawowe funkcje podziału na elementy skończone
 5. Warunki brzegowe – właściwe rozumienie podpór i wymuszeń
 6. Kontakty – liniowe i nieliniowe
 7. Wykonanie analizy statycznej liniowej
 8. Omówienie wpływu siatki na wyniki
 9. Wykonanie analizy złożeniowej
 10. Prezentacja oraz interpretacja wyników

Zapisz się online

27.09. – Wprowadzenie do analiz kompozytów

 1. Wprowadzenie, przegląd zastosowań materiałów kompozytowych, procesy produkcji, cechy materiałów
 2. Typy analiz materiałów kompozytowych i dostępne narzędzia w ANSYS
 3. Modele materiałowe w MES, w szczególności materiały anizotropowe, ortotropowe, poprzecznie izotropowe
 4. Teoria sprężystości laminatów (powłok kompozytowych i struktur sandwichowych)
 5. Przygotowanie struktur kompozytowych / mieszanych do analiz MES (ACP Pre), praca z różnymi technikami modelowania
 6. Budowa modeli powłokowych i bryłowych w ACP
 7. Kryteria zniszczenia struktur kompozytowych
 8. Postprocessing wyników (ACP Post)
 9. Delaminacja pomiędzy warstwami i odklejanie
 10. Uwzględnienie niszczenia elementów w trakcie analizy (Progressive damage)
 11. Submodeling
 12. Parametryka w ACP, Zależne właściwości materiałowe, Rotordynamics

Zapisz się online

24.09. – Wprowadzenie do analiz przepływowych

 1. Tworzenie i obróbka prostej geometrii do analizy przepływowej
 2. Tworzenie prostej siatki numerycznej domeny płynu
 3. Definicja analizy przepływowej (wczytanie siatki, zadanie właściwości materiałowych, warunków brzegowych, ustawienia solwera itp.)
 4. Podstawy obróbki wyników

Zapisz się online

25.09. – Zaawansowane analizy CFD

 1. Trzenie siatek polyhedralnych i łączonych technologią Mosaic w środowisku Fluent Meshing
 2. Optymalizacja bezparametryczna z wykorzystaniem Adjoint Solver
 3. Overset Mesh
 4. Adaptacyjne zagęszczanie siatki

Zapisz się online

23.09. – Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych

 1. Omówienie środowiska ANSYS Maxwell:
  • struktura programu
  • biblioteka materiałowa + definiowanie materiałów
  • geometria: rysowanie, układy współrzędnych, operacje boolowskie
  • warunki brzegowe i wymuszenia
  • tworzenie siatki
  • ustawienia analizy
 2. Solvery w ANSYS Maxwell:
  • Magnetostatic
  • EddyCurrent
  • Transient Magnetic
 3. Wybrane przykłady realizowane w ramach szkolenia:
  • analiza magnetostatic 2D/3D – siły, optimetrics
  • analiza eddycurrent 3D
  • analiza transient 3D – wymuszenia + postprocessing
  • maszyny elektryczne – 2D generator + RMxprt
  • analiza sprzężona – bezpiecznik – Maxwell + AEDT Icepak

Zapisz się online

Szkolenia nie są zakończone uzyskaniem certyfikatu udziału w szkoleniach MESco.

UWAGA! Każdy zespół uprawniony jest do wysłania tylko dwóch swoich członków. Wymagana wcześniejsza rejestracja online – proszę o podanie nazwy koła, którego są Państwo członkami.

Wymagania:

 • Swój laptop z działającym oprogramowaniem ANSYS. Może być wersja studencka, do pobrania tutaj
 • Przedłużacz, min 3 metry.
 • Dla chętnych na elektromagnetyzm licencja zostanie udostępniona lokalnie (obecnie niedostępna w wersji studenckiej).

Do zobaczenia!